Aplikacija Meni najbliža

Komercijalna banka razvila je aplikacije „Meni najbliža“ koje omogućavaju da na jednostavan i brz način pristupite najbitnijim informacijama, gdje god da se nalazite.

 

Pronađite bankomate Komercijalne banke AD Budva uz rute za pješake i automobile i mnoge druge korisne servise.

 

U dijelu Vijesti prikazivaće se najbitnije informacije sa sajta Komercijalne banke. #MeniNajbliža

 

Trenutno su dostupne verzije aplikacije za Android i Windows Phone uređaje.

 

Android aplikacija „Meni najbliža“

 

Pronađite bankomate Grupe Komercijalne banke uz rute za pješake i automobile i mnoge druge korisne servise.

 

Naša besplatna Android aplikacija „Meni najbliža“ omogućava da na jednostavan i brz način pristupite najbitnijim informacijama, gdje god da se nalazite.

 

Aplikacija omogućava da lako pronađete najbliže ekspoziture ili bankomate Komercijalne banke, lokacije bankomata,  podatak o udaljenosti, uz rute za pješake i automobile. Omogućena je i pretraga ekspozitura po vrstama posla.

 

Možete pozvati bilo koju ekspozituru Komercijalne banke, provjeriti stanje na računima SMS servisom, vidjeti ažurne kursne liste najvećih banaka i trend kursa valuta. Takođe možete vidjeti i vrijednost indikativnog kursa.

 

Možete izračunati dobit po osnovu oročenja koristeći Kalkulator štednje.

U dijelu Info prikazivaće se najbitnije informacije sa sajta Komercijalne banke.

 

Aplikacija je lokalizovana na crnogorski i engleski jezik. #MeniNajbliza 

 

 

Windows Phone aplikacija „Meni najbliža“

 

Windows Phone aplikacija „Meni najbliža“ je besplatna. Aplikacija omogućava da na jednostavan i brz način pristupite najbitnijim informacijama, gdje god da se nalazite. 

Pomoću aplikacije lako ćete pronaći najbliže ekspoziture ili bankomate Komercijalne banke i podatak o udaljenosti uz rute za pješake i automobile. 

Iz aplikacije možete pozvati bilo koju ekspozituru Komercijalne banke, provjeriti stanje na računima SMS servisom, vidjeti ažurne kursne liste najvećih banaka i trend kursa valuta.

U dijelu Vijesti prikazivaće se najbitnije informacije sa sajta Komercijalne banke. #MeniNajbliža

 

Možete ih downloadovati skeniranjem ovih QR kodova:

 

Komercijalna Banka Budva - Meni najbliža      Komercijalna Banka Budva - Meni najbliža