Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu

Opšti uslovi za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu 


Dozvoljena prekoračenja po transakcionim računima su namijenjena punoljetnim državljanima Crne Gore sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori, uz dodatni uslov da se radi o klijentima Banke sa otvorenim transakcionim računima preko kojih se redovno prima mjesečna plata i penzija.

Da bi dozvoljeno prekoračenje bilo odobreno, potrebno je da klijent primi najmanje tri plate/penzije preko transakcionog računa. Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Odobrava se na rok do 12 mjeseci, uz prethodnu provjeru internog rejtinga/urednosti transakcionog računa i izveštaja Kreditnog registra.

Kamatna stopa za korištenje dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu  je varijabilna i koristi se konformni metod obračuna kamatne stope, stvarni broj dana u mjesecu/stvarni broj dana u godini. Na iznos iskorišćenog dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kreditnu kamatu u iznosu od 15,39% na godišnjem nivou. Zatezna kamata za nedozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu iznosi 34,49% na godišnjem nivou.

   

IZNOS ODOBRENE POZAJMICE

Prosječan iznos zarade koju je lice primilo u prethodna 3 mjeseca

GOLD – mogućnost zaduženja do 1,5 prosječne mjesečne plate

ROK VAŽENjA POZAJMICE

12 mjeseci

KAMATNA STOPA

na mjesečnom nivou,fiksna

I i II grupa

1.20%

III grupa

1.20%Mjenica***: 2 EUR
Naknada RKR: 3,00 EUR

* Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ulazi u obračun efektivne kamatne stope.
** Mjenica predstavlja obavezno sredstvo obezbjedjenja.Trošak mjenice i ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
** Naknada RKR se odnosi na korišćenje podataka iz Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore i ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).