Dugoročni krediti za investiciona ulaganja i nabavku osnovnih sredstava