Kako bi sebi obezbijedili nesmetan i bezbjedan rad prilikom korišćenja naših e-banking usluga pridržavajte se sljedećih jednostavnih pravila:

 

 • Nikada ne preuzimati podatke od nepoznatih ili sumnjivih izvora.
 • Nikada ne odgovarati na zahtjeve dobijene putem e-mail-a za dostavljanje lozinki i drugih poverljivih podataka (phishing).
 • Ne sprovoditi aktivnosti koje se zahtijevaju od strane nepoznatih i nepouzdanih izvora (hoax).
 • Ne otvarati sadržaje koji su dodati e-mail poruci koja stigne bilo od poznatog, bilo od nepoznatog pošiljaoca, ukoliko postoji sumnja u sadržaj i pošiljaoca
 • Ne otvarati sumnjive linkove.
 • Povremeno AV softverom vršiti skeniranje kompletnog računara.
 • Uvijek prije upotrebe skenirati sadržaje na prenosnim medijumima primjenom AV programa.
 • Antivirusni softver redovno ažurirati novim definicijama na dnevnom nivou.
 • Za svaki slučaj pojave ili sumnje na virus odmah se obratiti IT profesionalcu.
 • Pristupnu šifru koju ste dobili čuvajte u tajnosti i ne dijelite sa drugim osobama.
 • Banka nikada neće od Vas tražiti podatke vezane za vaše račune i bankarske kartice putem e-mail-a.
 • Tajnu šifru mijenjajte bar jednom u dva mjeseca.
 • Ne koristite javne i otvorene bežične mreže za pristup uslugama e-banking-a.
 • Nakon završetka rada se obavezno odjavite.
 • Pametnu karticu/USB token za pristup e-banking uslugama stavite u računar samo kada koristite naše usluge.
 • Po završetku korišćenja usluga ebanking-a, odjavite se, program zatvorite, izvadite pametnu karticu/USB token iz računara i čuvajte na sigurnom mjestu.