Garancije
   USLOVI ODOBRAVANJA GARANCIJA

IZNOS GARANCIJE

U skladu s visinom kreditne sposobnosti klijenta

ROK OTPLATE

Prema zahtjevu i uslovima za koje se traže garancije

NAKNADE ZA KORIŠTENJE GARANCIJA

Minimum 50,00 EUR ili 1% jednokratno

SREDSTVA OBEZBJEĐENjA GARANCIJE

 

- 100% nekamatonosni depozit i lične mjenice

- ukoliko stručne službe banke procijene, mogu se zatražiti i druga sredstva obezbjednja


Mjenica***: 2 EUR
Naknada RKR: 3, 50 EUR

* Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ulazi u obračun efektivne kamatne stope.
** Mjenica predstavlja obavezno sredstvo obezbjedjenja.Trošak mjenice I ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
** Naknada RKR se odnosi na korišćenje podataka iz Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore I ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).