Gotovinski krediti

 

       
GOTOVINSKI I KREDIT ZA REFINANSIRANJE
       
IZNOS KREDITA Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a maksimum do EUR 15.000,00
ROK OTPLATE Do 99 mjeseci
KAMATNA STOPA   NKS EKS
na godišnjem nivou, fiksna I i premijum grupa 7,99% od 8.31%
  II grupa 7,99% od 8.60%
  III grupa 10,50% od 11,52%
  IV grupa 12,95% od 14,62%
NAKNADA Premijum grupa 5,00€
od iznosa kredita I grupa 1,00%
II grupa 1,00%
  III grupa 1,50%
  IV grupa 2,50%
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                   
Nominalna kamatna stopa  
Naknada za obradu kredita  
Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa  3€ po komadu
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu  
ELEMENT KOJI ULAZI U OBRAČUN EKS U SLUČAJU DA JE ISTI UGOVOREN KAO SREDSTVO OBEZBJEĐENJA                                Troškovi premije životnog osiguranja
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa i sl.
OBEZBJEĐENJE I,II I premijum grupa 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita
III I IV grupa Do €10.000,00 i 60 mjeseci– 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita i jednog kreditno sposobnog žiranta (koji bi se mogao svrstati u I, II ili premijum grupu klijenata da ostvaruje redovne prilive na račune Banke )
Do € 15.000,00 do 99 mjeseci– 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita i dva kreditno sposobna žiranta (od kojih bi se jedan mogao svrstati uI, II ili premijum grupu klijenata da ostvaruje redovne prilive na račune Banke )
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE Jednokratnom uplatom na račun korisnika kredita
Uplatom iznosa kredita na kreditnu partiju drugih banaka i finansijskih institucija na osnovu potvrde o ostatku duga i prenos razlike do iznosa odobrenog kredita na račun korisnika kredita.
       
       
Primjer  
       
VRSTA KREDITA GOTOVINSKI I KREDIT ZA REFINANSIRANJE
GRUPA KLIJENTA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 10.000,00
ROK OTPLATE 60
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 7,99%
NAKNADA BANKE                                                                                           (1% od iznosa kredita) EUR 100,00
MJESEČNI ANUITET EUR 202.73
OBEZBJEĐENJE KREDITA Dvije mijenice Korisnika kredita
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 4,00
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ                                                                 TREBA DA PLATI EUR 12.270,74
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 8,78%
Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje, Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (premijum, I,II,III,IV)