Gotovinski krediti građanima

Komercijalna banka u ponudi kreditnih proizvoda ima i gotovinske, nenamjenske kredite i kredite za refinansiranje.

Kredite možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren transakcioni račun kod Komercijalne banke.

 

Krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namjene:

  • Kupovina ili izgradnja stana ili kuće;
  • Kupovina poslovnog prostora;
  • Rekonstrukcija ili adaptacija ili popravka stana ili kuće;
  • Kupovina građevinskog zemljišta bez izgrađene građevine ili s djelimično izgrađenom građevinom;
  • Refinansiranje stambenog kredita u korišćenju koji je uzet kod banke čije je poslovno sjedište na teritoriji zemlje članice Grupe i utrošen je za namjene iz prve, druge i treće tačke ovog stava.

 

*U slučaju izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i popravke 50% sredstava kredita biće isplaćeno na transkacioni račun klijenta, a 50% na račun izdavaoca računa odnosno profakture.

**U slučaju kupovine nepokretnostisredstava kredita biće prenešena na račun korisnika kredita, a zatim sa istog uz prethodno unijet kontranalog na račun prodavca nepokretnosti shodno kupoprodajnom ugovoru/ predugovoru ili drugom dokumentu kojim se dokazuje sticanje prava svojine na nepokretnosti.