Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje obezbijeđeni hipotekom
           
GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE OBEZBJEĐAN                                                                                                     HIPOTEKOM I REDA
           
IZNOS KREDITA Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a maksimum do EUR 50.000,00
ROK OTPLATE   Do 60 mjeseci Do 180 mjeseci
KAMATNA STOPA I i premijum grupa NKS EKS NKS EKS
  8.99%-fiksna od 9.59% 6M EURIBOR +7.99% od 8,43%
na godišnjem nivou II grupa 8.99%-fiksna od 10.05% 6M EURIBOR +7.99% od 8,61%
  III grupa 9.99%-fiksna od 11.40% 6M EURIBOR +9.29% od 10,12%
  IV grupa 12,95%-fiksna od 15.26% 6M EURIBOR +12.25% od 13,64%
USKLAĐIVANJE KAMATNIH STOPA Usklađivanje kamatne stope vezane za 6M EURIBOR vrši se dva puta godišnje, primjenom vrijednosti 6M EURIBOR-a, odnosno svakog 30.06. i 31.12.                                                         U slučaju negativne vrijednosti 6M EURIBOR-a Banka će smatrati da je vrijednost 6M EURIBOR-a jednaka 0 (nuli)
NAKNADA BANKE Premijum grupa 5,00 €
(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed) I grupa 1,00% 1,00%
II grupa 1,00% 1,00%
III grupa 1,50% 1,50%
IV grupa 2,50% 2,50%
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                           
Nominalna kamatna stopa          
Naknada za obradu kredita          
Troškovi premije osiguranja nepokretnosti 20.14€ godišnje
Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti 80 €  
Troškovi naknade za pribavljanje lista nepokretnosti 8 €        
Troškovi uknjižbe zaloge 20 €
Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa  3€ po komadu
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu  
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
Osiguranje nekretnine sa vinkulacijom u korist Banke
I,II i premijum grupa Hipoteka I reda na nepokretnostima (stambenom ili poslovno kancelarijskom objektu lociranom u gradskom području) u korist Banke u odnosu min. 1:2
III i IV grupa Hipoteka I reda na nepokretnostima (stambenom ili poslovno kancelarijskom objektu lociranom u gradskom području) u korist Banke u odnosu min. 1:2,5
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE Uplatom na račun korisnika kredita
Uplatom iznosa kredita na kreditnu partiju drugih banaka i finansijskih institucija na osnovu potvrde o ostatku duga i prenos razlike do iznosa odobrenog kredita na tekući račun / knjižicu korisnika kredita
           
Primjer        
           
VRSTA KREDITA GOTOVINSKI   I KREDIT ZA REFINANSIRANJE OBEZBJEĐEN FIDUCIJOM/HIPOTEKOM I REDA
GRUPA KLIJENATA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 30.000,00
ROK OTPLATE 180
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 7.99%                                                     (7.99%+0.00%)
EURIBOR NA 31.12.2016.     (-0.22%) U slučaju negativne vrijednosti 6M EURIBOR-a Banka smatra da je vrijednost 6M EURIBOR-a jednaka 0 (nuli)
NAKNADA BANKE                                                                                   (1% od iznosa kredita) EUR 300,00
MJESEČNI ANUITET EUR 286.54
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenica Korisnika kredita                                                                                                                                                         hipoteka I reda na nepokretnost                                         osiguranje nepokretnosti kod osiguravajuće kuće
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 2,00
TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA NEPOKRETNOSTI NA GODIŠNJEM NIVOU EUR 20.14
TROŠKOVI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI EUR 80,00
TROŠKOVI REROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI EUR 40,00
TROŠKOVI NAKNADE ZA PRIBAVLJANJE LN EUR 8,00
TROŠKOVI UKNJIŽBE ZALOGE EUR 20,00
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ                                     TREBA DA PLATI EUR 52.452.37
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 8,70%
* U tabeli su dati podaci za troškove premije osiguranja i procjene nepokretnosti polazeći od pretpostavke da se radi o stambenom prostoru u zgradi, koja se nalazi u južnom ili centralnom dijelu Crne Gore, površine 80m2.
Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje, Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (premijum, I,II,III,IV)