Gotovinski krediti za pripremu turističke sezone
           
GOTOVINSKI KREITI NAMIJENJENI PRIPREMI TURISTIČKE SEZONE    
           
IZNOS KREDITA do EUR 50.000,00    
ROK OTPLATE Do 120 mjeseci    
KAMATNA STOPA I i premijum grupa NKS EKS    
  8,50% od 9.26%    
na godišnjem nivou, fiksna II grupa 8,50% od 9.31%    
  III grupa 9,90% od 10.93%    
  IV grupa 12,95% od 14.35%    
NAKNADA BANKE I i premijum grupa 1,00%    
(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed) II grupa 1,20%    
III grupa 1,50%    
  IV grupa 1,50%    
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                       
Nominalna kamatna stopa      
Naknada za obradu kredita      
Troškovi premije osiguranja nepokretnosti 20.14€ godišnje    
Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti 80 €        
Troškovi naknade za pribavljanje lista nepokretnosti 8 €        
Troškovi uknjižbe zaloge 20 €        
Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa  3€ po komadu    
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu      
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.    
   
   
OBEZBJEĐENJE I,II i premijum grupa 2 mjenice uz   mjenično ovlašćenje korisnika kredita                                                           Hipoteka I reda na nepokretnostima koje se nalaze isključivo na crnogorskom primorju u odnosu 1:1.5    
III i IV grupa 2 mjenice uz   mjenično ovlašćenje korisnika kredita                                                           Hipoteka I reda na nepokretnostima koje se nalaze isključivo na crnogorskom primorju u odnosu 1:2    
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE 70% isplata po profakturi i 30% isplata na tekući račun klijenta    
           
           
Primjer        
           
VRSTA KREDITA KREDIT NAMIJENJEN PRIPREMI TURISTIČKE SEZONE
GRUPA KLIJENATA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 40.000,00
ROK OTPLATE 120
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 8,50%
NAKNADA BANKE                                                                                 (1.20% od iznosa kredita) EUR 480,00
MJESEČNI ANUITET EUR 495.98
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenice korisnika kredita                                                                                                                                                         hipoteka I reda na nepokretnosti                                       osiguranje nepokretnosti kod osiguravajuće kuće
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 6,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 4,00
TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA NEPOKRETNOSTI NA GODIŠNJEM NIVOU EUR 20.14    
TROŠKOVI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI EUR 80,00    
TROŠKOVI NAKNADE ZA PRIBAVLJANJE LN EUR 8,00    
TROŠKOVI UKNJIŽBE ZALOGE EUR 20,00    
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ                                     TREBA DA PLATI EUR 60.433,39
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,35%
* U tabeli su dati podaci za troškove premije osiguranja i procjene nepokretnosti polazeći od pretpostavke da se radi o stambenom prostoru u zgradi, koja se nalazi u južnom ili centralnom dijelu Crne Gore, površine 80m2.    
Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje, Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (premijum, I,II,III,IV)