Hal e bank

Nekada vrijeme predstavlja više od novca!

Elektronsko bankarstvo namijenjeno pravnim licima omogućava vam brže, jeftinije i sigurnije poslovanje – uz brojne pogodnosti:

 • Pristup sredstvima sa bankovnih računa i mogućnost obavljanja novčanih transakcija od strane klijenta sa Komercijalnom bankom AD Podgorica, sa bilo koje lokacije, u zemlji ili u inostranstvu, 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji, bez odlaska u Banku i ograničenja radnim vremenom!
 • Značajnu uštedu vremena – vrijeme plaćanja iznosi samo 1-3 minuta;
 • Uštedu novca: usluga obavljena putem E-bank-a jeftinija je i do 50% nego usluga klasičnim metodama, na šalteru Banke.

Paket sadrži:

 • Instalacioni CD (programi i uputstvo)                      
 • Koverat sa PIN-om
 • Smart karticu
 • Smart card reader

Ostvarite poslovno ubrzanje sa brzim e-transakcijama Komercijalne banke!

Zahtjevi:

 1. CA1
 2. CA2
 3. Pristupnica
 4. Ovlašćenje
 5. Kopije lične karte/pasoša
 6. Izvod iz sudskog registra (CRPS)