Osnovni podaci o Banci

Komercijalna banka a.d. Budva

Poslovni centar Podkošljun bb
Centrala: +382 33/426 300 ; +382 33/ 426 301
fax: +382 33/426 302
SWIFT code KOBBMEP2
e-mail: office@kombank.co.me
www.kombankbd.com


Komercijalna banka a.d. Beograd

11000 Beograd Svetog Save 14
telefon: +381 11/30 80 100
telex: 12133 COMBANK YU
fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code KOBBRSBG
REUTERS dealing code KOMB
e-mail: posta@kombank.com
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 65121
Broj računa: 908-20501-70


Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Veselina Masleše 6
Centrala: +387 51 244 700
telefon: +387 51 244 701
fax: + 387 51 244 710
SWIFT code KOBBBA22
e-mail: office@kombank-bl.com
www.kombank-bl.com
©www.kombank.com, 1998-2011
posta@kombank.com