Zbog nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika neradni dani su:

 

1. i  2. januar 2016.godine (petak i subota)

 

6., 7. i 8.januar 2016.godine (srijeda, četvrtak i petak).

 

Radni dani su ponedeljak 04.01.2016.godine, utorak 05.01.2016.godine, a za organizacione djelove u mreži Banke i subota 09.01.2015.godine.

 

Sektor informacionih tehnologija i Sektor platnog prometa u zemlji i inostranstvu, će odrediti zaposlene koji će po obavezi biti dežurni u navedena dva organizaciona dijela za vrijeme božićnih praznika, a prema dosadašnjoj praksi.

 

Zbog obaveza zaposlenih na vršenju popisa trezora i blagajni na nivou Banke dana 31.12.2015.godine radiće se do 12:00 časova.