Ino čekovi

Komercijalna banka AD Podgorica vrši isplatu travel, penzijskih i ličnih čekova. Isplata travel čekova vrši se odmah po prijemu, dok se isplata penzijskih i ličnih čekova vrši po prijemu pokrića u efektivi. Prilikom otkupa čekova banka naplaćuje naknadu predviđenu važećom tarifom Banke.