Ino čekovi

Komercijalna banka ad Budva vrsi ispalatu travel, penzijskih i licnih cekova. Isplata travel cekova vrsi se odmah po prijemu, dok se isplata penzijskih i licnih cekova vrsi po prijemu pokrica u efektivi. Prilikom otkupa cekova banka naplacuje naknadu predvidjenu vazecom tarifom banke.