Kako postati klijent

Ko moze otvoriti tekući račun u Banci?

Sva fizička lica – građani koji ostvaruju:

 • redovan mjesečni priliv sredstava po osnovu zarada, penzija, studentskih stipendija ili
 • povremeni priliv po osnovu honorara, Ugovora o djelu, ličnih uplata i slično

Šta je potrebno od dokumentacije?
 
Za zaposlene:

 • ugovor o isplati zarada radnika preko tekućih računa ili potvrda firme o redovnoj uplati zarade na tekući račun otvoren kod Banke
 • lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument na uvid 

Za penzionere:

 • Rješenje nadležnog Fonda o isplati penzija ili penzioni ček
 • Lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument

Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (Autorski honorar, Ugovor o djelu, lične uplate…):

 • lična karta ili neki drugi indetifikacioni dokument na uvid

Koje pogodnosti imaju vlasnici tekućih računa i lica ovlašćena po njihovim računima?

Omogućeno im je :

 • raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa, u ekspoziturima Banke u Crnoj Gori
 • da na zahtjev vlasnika tekućeg računa ili firme kod koje je zaposlen, podnijet u matičnom organizacionom dijelu, Banka odobri korišćenje pozajmice, pod sledecim uslovima:
  • da vlasnik tekućeg računa ima redovan priliv,
  • da savjesno posluje po tekućem računu,
  • pozajmice po tekućim računima se odobravaju na period od 12 mjeseci, u visini prosječne tromjesečne zarade-penzije uz lično podnošenje zahtjeva za odobravanje pozajmice, potpisivanjem Ugovora o pozajmici
  • ukoliko je stanje na tekućem računu klijenta, u momentu podnošenja Zahtjeva za odobravanje pozajmice, pozitivno ili jednako nuli.
 • dobijanje platnih kartica (visa, maestro)
  • visa electron
  • visa classic
  • visa revolving
  • maestro
  • mastercard standard
  • mastercard installment
 • podizanje gotovine karticom, na bankomatima Banke,
 • plaćanje robe I usluga karticom, u svim objektima označenim za prijem kartica
 • povoljniji uslovi kod odobravanja kredita za klijene Banke

Koliko košta otvaranje tekućeg računa?

Otvaranje računa je besplatno.

Kolika je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa?

Banka naplaćuje mjesečnu naknadu za vođenje tekućih računa isključivo za aktivne račune odnosno one račune koji su u toku mjeseca imali promjena.Mjesečna naknada za vođenje tekućih računa klijenata iznosi 1.50 eur.

Ovlašćena lica

Vlasnik tekućeg računa može prenijeti pravo raspolaganja sredstvima na tekućem računu na drugo fizičko lice, po svom izboru.

Odlučite se i…

Posjetite bilo koju ekspozituru Komercijalne banke i postanite član naše porodice.