Kombank Fleš gotovinski i refinansirajući krediti
  1. USLOVI ODOBRAVANJA GOTOVINSKIH I KREDITA ZA REFINANSIRANJE

 

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a maksimum do EUR 15.000

ROK OTPLATE

Do 99 mjeseci

KAMATNA STOPA - fiksna

na godišnjem nivou  

I grupa

7,99%

II grupa

7,99%

III grupa

10,50%

IV grupa

12,95%

NAKNADA

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

I grupa

1,00%

II grupa

1,00%

III grupa

1,50%

IV grupa

2,50%

OBEZBJEĐENJE

I i II grupa

 

 

 

 

  • 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita

III i IV grupa

  • Do €10.000,00 i 60 mjeseci– 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita i jednog kreditno sposobnog žiranta (koji bi se mogao svrstati u I ili II grupu klijenatada ostvaruju redovne prilive na račune Banke )

 

  • Do € 15.000,00 do 99 mjeseci– 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita i dva kreditno sposobna žiranta (od kojih bi se jedan mogao svrstati u I ili II grupu klijenatada ostvaruju redovne prilive na račune Banke)

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Jednokratnom uplatom na račun korisnika kredita

Uplatom iznosa kredita na kreditnu partiju drugih banaka i finansijskih institucija na osnovu potvrde o ostatku duga i prenos razlike do iznosa odobrenog kredita na račun korisnika kredita.

Posebni uslovi

Korisnik kredita (penzioner) u slučaju dostavljanja životnog osiguranja, u trenutku otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta ne može biti stariji od 75 godina života.

Trošak premije osiguranja je na krajnjem korisniku - penzioneru. Korisnik polise je Banka.

Ostalo

  • Za kredite (I i II grupe) za iznose kredita do 5.000,00€,min zarada iznosi 250,00€ / min penzija 145,00€
  • Za kredite (I i II grupe) za iznose kredita od 5.001,00 do 10.000,00€, min zarada iznosi 400,00€ / min penzija 290,00€
  • Za kredite (I i II grupe)za iznose kredita od 10.001,00 do 15.000,00€, min zarada iznosi 700,00€/ min penzija 420,00€

                                  

.2.USLOVI ODOBRAVANJA GOTOVINSKIH I KREDITA ZA REFINANSIRANJE-AKCIJSKA PONUDA

 

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a maksimum do EUR 10.000

ROK OTPLATE

Do 24 mjeseca

KAMATNA STOPA - fiksna

na godišnjem nivou  

I grupa

6,50%

II grupa

6,50%

III grupa

7,99%

IV grupa

7,99%

NAKNADA

od iznosa kredita

1,5%

OBEZBJEĐENJE

I i II grupa

Do EUR 10.000,00 do 24 mjeseca

  • 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita

III i IV grupa

Do EUR 10.000,00 do 18 mjeseci

  • 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita i jednog kreditno sposobnog žiranta (koji bi se mogao svrstati u I ili II grupu klijenatada ostvaruju redovne prilive na račune Banke )

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Jednokratnom uplatom na račun korisnika kredita

Uplatom iznosa kredita na kreditnu partiju drugih banaka i finansijskih institucija na osnovu potvrde o ostatku duga i prenos razlike do iznosa odobrenog kredita na račun korisnika kredita.

OSTALO

Korisnik kredita-(penzioner) u slučaju dostavljanja životnog osiguranja, u trenutku otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta ne može biti stariji od 75 godina života.

Trošak premije osiguranja je na krajnjem korisniku - penzioneru. Korisnik polise je Banka.

 

3.USLOVI ODOBRAVANJA KOMBANK FLEŠ GOTOVINSKOG KREDITA

 

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a maksimum do EUR 2.000

ROK OTPLATE

Do 12 mjeseci

KAMATNA STOPA - fiksna

na godišnjem nivou

I grupa

4,49%

II grupa

4,49%

III grupa

5,49%

NAKNADA

od iznosa kredita

2%

OBEZBJEĐENJE

  • 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Jednokratnom uplatom na račun korisnika kredita

Uplatom iznosa kredita na kreditnu partiju drugih banaka i finansijskih institucija na osnovu potvrde o ostatku duga i prenos razlike do iznosa odobrenog kredita na račun korisnika kredita.