Kombank Online

Kombank on-line za fizička lica predstavlja paket savremenih servisa koji klijentima Banke omogućava jednostavno korišćenje bankarskih usluga upotrebom nekog od najrasprostranjenijih kanala komunikacije kao što su SMS, Internet itd.