Kombank Online

Kombank SMS servis za fizička lica Vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedjelji budete informisani o Vašim računima.