Kombank posebna ponuda-Auto krediti
             
KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA-AKCIJSKA PONUDA
             
IZNOS KREDITA Do visine vrijednosti fakture odnosno ugovora, a maksimum do EUR 30.000, u skladu s visinom kreditne sposobnosti klijenta.
ROK OTPLATE do 60mjeseci
KAMATNA STOPA na godišnjem nivou, fiksna   NKS EKS   NKS EKS
0% učešća 6,90% od 10.85% 0% depozita 6,90% od 10.85%
20% učešća 5,99% od 9.84% 20% depozita 4,99% od 14.23%
30% učešća 4,99% od 8.74% 30% depozita 2,99% od 15.45%
50% učešća 3,99% od 7.65% 101% depozita 2,50% od -5.70%
NAKNADA BANKE              (% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed) 1,00%
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                   
Nominalna kamatna stopa  
Naknada za obradu kredita  
Troškovi premije osiguranja motornog vozila 665,50 €
Troškovi uknjižbe zaloge za vrijednost do 10.000€ naknada iznosi 20€
za vrijednost preko 10.000€ do 200.000 €, naknada iznosi 50€
Troškovi povlaćenja izvještaja kreditnog biroa  3€ po komadu
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
OBEZBJEĐENJE KREDITA U slučaju učešća (0%, 20%, 30% i 50%) 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita
Upis zaloge na vozilu uz kasko osiguranje vinkulirano u korist Banke
U slučaju obezbjeđenja novčanog depozita 2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita
Upis zaloge na vozilu uz kasko osiguranje vinkulirano u korist Banke
Beskamatni depozit
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE jednokratno prenosom na račun prodavca po fakturi
OSTALO Akcija je namijenjena klijentima Banke-I i II grupi klijenata
Akcija se odnosi isključivo za motorna vozila kupljena u preduzeću DOO“Renault Alliance“ i kasko osiguranje vozila izdato od strane preduzeća AD „Sava Montenegro“.
             
Primjer          
             
             
VRSTA KREDITA KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA
GRUPA KLIJENATA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 10.000,00
UČEŠĆE 20%
ROK OTPLATE 48
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA - UČEŠĆE 20% 5,99%
NAKNADA BANKE                                                                                   (1% od iznosa kredita) EUR 100.00
MJESEČNI ANUITET EUR 234.82
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenice Korisnika kredita                           Zaloga na motorno vozilo                                                                                                                                   
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 4,00
TROŠKOVI PREMIJE KASKO OSIGURANJA VOZILA 1.331,00
TROŠKOVI UKNJIŽBE ZALOGE 50,00€
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ                                     TREBA DA PLATI EUR 14.090,13
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 22,72%
* U tabeli su dati podaci za troškove premije kasko osiguranja polazeći od pretpostavke da se radi o motornom vozilu od 20.000,00€, za period od 2 godine.