Kontakt

Jedan kontakt za sva vaša pitanja!

Pozivom na broj telefona +382 20 426 300, kao i slanjem e-mail poruke na adresu office@kombank.co.me, na lak, brz i jednostavan način dobićete sve potrebne informacije u vezi proizvoda i pomoć pri korišćenju usluga Banke. 

Ukoliko želite, možete Banci uputiti sugestiju, a svaka vaša sugestija biće pažljivo razmotrena, kako bi se proizvodi i usluge Banke što više prilagodile vašim potrebama.

Pravo na podnošenje prigovora

Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba zakona, drugih propisa, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog ugovora, možete podneti prigovor korišćenjem ove Kontakt forme O načinu podnošenja prigovora i ostvarivanju zaštite Vaših prava i interesa možete se upoznati putem ovog linka.

GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR BANKE 
telefon: +382 (0) 20 426 300

IZVRŠNI DIREKTOR 
telefon: +382 (0) 20 426 300

SLUŽBA INTERNE REVIZIJE 
telefon: +382 (0) 20 426 342

SLUŽBA PRAĆENJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA PROPISIMA 
telefon: +382 (0) 20 426 343

SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 
telefon: +382 (0) 20 426 308

SEKTOR UPRAVLJANJA SREDSTVIMA, LIKVIDNOŠĆU I HOV 
telefon: +382 (0) 20 426 318

SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM 
telefon: +382 (0) 20 426 353

SEKTOR ZA DIGITALNO BANKARSTVO I NOVE BANKARSKE TEHNOLOGIJE 
telefon: +382 (0) 20 426 360

SEKTOR PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU 
telefon: +382 (0) 20 426 387

SEKTOR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA 
telefon: +382 (0) 20 426 334

SLUŽBA TEHNIČKO OPERATIVNIH POSLOVA 
telefon: +382 (0) 20 426 338

SEKTOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA 
telefon: +382 (0) 20 426 320

SEKTOR UPRAVLJANJA RIZICIMA 
telefon: +382 (0) 20 426 388

SEKTOR LJUDSKIH RESURSA I PRAVNIH POSLOVA 
telefon: +382 (0) 20 426 346