Kontakt

Kontaktirajte nas!

Pošaljite nam Vaše komentare, prijedloge, sugestije klikom na ovaj link.

GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR BANKE 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE UPRAVLJANJA RIZICIMA I POSLOVE FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 360

IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM I ZA OPERATIVNE FUNKCIJE 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

SLUŽBA INTERNE REVIZIJE 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

SLUŽBA PRAĆENJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA PROPISIMA 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 372

SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 322

SEKTOR UPRAVLJANJA SREDSTVIMA, LIKVIDNOŠĆU I HOV 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 322

SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 372

ODJELJENJE POSLOVA SA GRAĐANIMA 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 397

SEKTOR PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

SEKTOR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

SLUŽBA TEHNIČKO OPERATIVNIH POSLOVA 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 327

SEKTOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 342

SEKTOR UPRAVLJANJA RIZICIMA 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

SEKTOR LJUDSKIH RESURSA I PRAVNIH POSLOVA 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 352