Kontakt

Jedan kontakt za sva vaša pitanja!

Pozivom na broj telefona +382 20 426 300, kao i slanjem e-mail poruke na adresu office@kombank.co.me, na lak, brz i jednostavan način dobićete sve potrebne informacije u vezi proizvoda i pomoć pri korišćenju usluga Banke. 

Ukoliko želite, možete Banci uputiti sugestiju, a svaka vaša sugestija biće pažljivo razmotrena, kako bi se proizvodi i usluge Banke što više prilagodile vašim potrebama.

Pravo na podnošenje prigovora

Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba zakona, drugih propisa, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog ugovora, možete podneti prigovor korišćenjem ove Kontakt forme O načinu podnošenja prigovora i ostvarivanju zaštite Vaših prava i interesa možete se upoznati putem ovog linka.

GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR BANKE 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

IZVRŠNI DIREKTOR 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 360

SLUŽBA INTERNE REVIZIJE 
telefon: +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

SLUŽBA PRAĆENJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA PROPISIMA 
telefon: +382 (0)33 426 115, fax: 426 372

SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 
telefon: +382 (0)33 426 389, +382 (0)22 205 883, fax: 426 322

SEKTOR UPRAVLJANJA SREDSTVIMA, LIKVIDNOŠĆU I HOV 
telefon: +382 (0)33 426 388, fax: 426 322

SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM 
telefon: +382 (0)33 426 362, fax: 426 372

ODJELJENJE POSLOVA SA GRAĐANIMA 
telefon: +382 (0)33 426 357, fax: 426 397

SEKTOR PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU 
telefon: +382 (0)33 426 318, fax: 426 302

SEKTOR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA 
telefon: +382 (0)33 426 184, fax: 426 302

SLUŽBA TEHNIČKO OPERATIVNIH POSLOVA 
telefon: +382 (0)33 426 356, fax: 426 327

SEKTOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA 
telefon: +382 (0)33 426 303, fax: 426 342

SEKTOR UPRAVLJANJA RIZICIMA 
telefon: +382 (0)22 672 000, +382 (0)33 426 300, fax: 426 302

SEKTOR LJUDSKIH RESURSA I PRAVNIH POSLOVA 
telefon: +382 (0)33 426 353, fax: 426 352