Kredit za kupovinu motornih vozila
       
KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA
       
IZNOS KREDITA Do visine vrijednosti profakture odnosno ugovora, a maksimum do 15.000,00 €, u skladu s visinom kreditne sposobnosti klijenta.
ROK OTPLATE do 96 mjeseci
KAMATNA STOPA na godišnjem nivou, fiksna I i premijum grupa NKS EKS
7,49% od 8,08%
II grupa 7,49% od 8,08%
III grupa 9,49% od 17.37%
IV grupa 12,45% od 22.28%
NAKNADA BANKE              (% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed) I i premijum grupa 1,00%
II grupa 1,00%
III grupa 1,50%
IV grupa 2,50%
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                   
Nominalna kamatna stopa  
Naknada za obradu kredita  
Troškovi povlaćenja izvještaja kreditnog biroa  3€ po komadu
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS ZA III i IV GRUPU KLIJENATA:  
Troškovi premije osiguranja motornog vozila 665,50 €
Trokovi uknjižbe zaloge za vrijednost do 10.000€ naknada iznosi 20€
za vrijednost preko 10.000€ do 200.000 €, naknada iznosi 50€
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
OBEZBJEĐENJE KREDITA I,II i premijum grupa Do €8,000 –2 mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita                                                                                             Od € 8.001- €15.000-po 2 mjenice i mjenično ovlašćenje korisnika kredita i jednog kreditno sposobnog žiranta
III i IV grupa Do €5,000 i 48 m – po 2 mjenice i   mjenična ovlašćenja korisnika kredita i jednog kreditno sposobnog žiranta                                                                 Od € 5.001- €15.000-po 2 mjenice i mjenično ovlašćenje i dva kreditno sposobna žiranta                                                                                         Upis zaloge na vozilu                                                                                       * Zalogu i kasko osiguranje može zamijeniti kreditno sposoban žirant
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE jednokratno prenosom po profakturi ili na osnovu kupoprodajnog ugovora ukoliko je prodavac fizičko lice na račun prodavca.
       
       
Primjer    
       
       
VRSTA KREDITA KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA
GRUPA KLIJENATA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 8.000,00
ROK OTPLATE 96
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 7,49%
NAKNADA BANKE                                                                                   (1% od iznosa kredita) EUR 80,00
MJESEČNI ANUITET EUR 111.04
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenice Korisnika kredita                                                                                                                                                                 
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 4,00
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ                                     TREBA DA PLATI EUR 10.746.51
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 8,08%
* U tabeli su dati podaci za troškove premije kasko osiguranja polazeći od pretpostavke da se radi o motornom vozilu od 20.000,00€, za period od 2 godine. Potpuni kasko sa učešćem u šteti fiksno 250,00€
Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje, Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (premijum, I,II,III,IV)