Krediti za obrtna sredstva

Kredit za obrtna sredstva

Svrha

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje izvoza

- finansiranje zaliha

- finansiranje potraživanja

- refinansiranje sopstvenih ulaganja

-ostale namjene

Valuta

- EURO

Rok

Od 13 do 48 mjeseci

Grace period

do 6 mjeseci

Otplata

Mjesečne rate

Kamatna stopa

(fiksna/promenljiva)

Ročnost kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

Do 36 meseci

7%            

7,50%              

9,75%

Do 48 meseci

6,87%+6M EURIBOR

7,37%+6M EURIBOR

9,62%+6M EURIBOR

Metod obračuna kamate

Proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

-          Naknada za obradu zahtjeva 0,80 % (obračunava se na odobreni iznos) .

-          Naknada za prijevremenu otplatu 3 % (obračunava se na prijevremeno otplaćeni iznos kredita, ukoliko je do roka dospijeća ostalo više od 60 dana)

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1 i 2, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledeċih sredstava obezbeđenja:

- solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  garancija poslovne banke,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku - kombinacija hipoteke/fiducije na nekretninama i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banka prihvatljive za banku i sl.

2) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Za kredite sa rokom vraċanja dužim od 18 meseci, bez obzira na kategoriju klijenta obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Iznos

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Isplata

jednokratno ili u tranšama, na račun klijenta u Komercijalnoj banci

Valuta isplate

EURO