Krediti za rekonstrukciju stambeno - poslovnog prostora
           
KREDIT ZA REKONSTRUKCIJU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA
           
IZNOS KREDITA Od EUR 5.000 do maksimalno EUR 50.000, maksimum do visine kreditne sposobnosti klijenta
ROK OTPLATE   do 60 mjeseci do 120 mjeseci
KAMATNA STOPA I i premijum grupa NKS EKS NKS EKS
na godišnjem nivou fiksna 8,65% od 9,68% 6M EURIBOR + 7,45% od 8,12%
  II grupa fiksna 9,65% od 10,78% 6M EURIBOR + 8,75% od 9,53%
  III grupa fiksna 11,20% od 12,75% 6M EURIBOR + 10,50% od 11,59%
  IV grupa fiksna 12,65% od 14,65% 6M EURIBOR + 11,95% od 13,36%
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE Usklađivanje kamatne stope vezane za 6M EURIBOR vrši se dva puta godišnje, primjenom vrijednosti 6M EURIBOR-a, odnosno svakog 30.06. i 31.12.U slučaju negativne vrijednosti 6M EURIBOR-a Banka će smatrati da je vrijednost 6M EURIBOR-a jednaka 0 (nuli)
NAKNADA BANKE (% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed) I i premijum grupa 1,00%
II grupa 1,00%
III grupa 1,50%
IV grupa 2,00%
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                           
Nominalna kamatna stopa          
Naknada za obradu kredita          
Troškovi premije osiguranja nepokretnosti 20.14€ godišnje
Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti 80 €  
Troškovi naknade za pribavljanje lista nepokretnosti 8 €        
Troškovi uknjižbe zaloge 20 €
Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa  3€ po komadu
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu  
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
OBEZBJEĐENJE KREDITA I,II i premijum grupa Hipotekarni   prenos prava svojine na nepokretnostima u korist Banke 1:1,5
III i IV grupa Hipotekarni   prenos prava svojine na nepokretnostima u korist Banke 1:2
- Mjenica i mjenično ovlašćenje potpisana od strane zajmotražioca
- osiguranje nepokretnosti koja je predmet rekonstrukcije
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE jednokratno ili sukcesivno uplatom na tekući račun klijenta i uplatom na račun izvođača radova po dostavljenom predračunu, odnosno profakturama, s tim da je standardan prihvatljiv odnos 50% na račun klijenta - 50 % na račun izdavaoca računa odnosno profakture.
Ukoliko postoje kreditna zaduženja kod Banke ili kod drugih banaka I finansijskih institucija, prihvatljive kategorizacije za banku, refinansiranje istih ulazi u procenat koji pripada profakturi.
     
Primjer        
           
           
VRSTA KREDITA KREDIT ZA REKONSTRUKCIJU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA
GRUPA KLIJENATA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 30.000,00
ROK OTPLATE 120
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 8,75%                                                                   (8,75%+0,00%)
EURIBOR NA 31.12.2016. (-0.22%) U slučaju negativne vrijednosti 6M EURIBOR-a Banka smatra da je vrijednost 6M EURIBOR-a jednaka 0 (nuli)
NAKNADA BANKE                                                                                   (1% od iznosa kredita) EUR 300,00
MJESEČNI ANUITET EUR 376.01
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenica Korisnika kredita                                                                                                                                                         Hipoteka I reda na nepokretnosti                                           osiguranje nepokretnosti kod osiguravajuće kuće
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 2,00
TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA NEPOKRETNOSTI NA GODIŠNJEM NIVOU EUR 20.14
TROŠKOVI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI EUR 80,00
TROŠKOVI REPROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI EUR 40,00
TROŠKOVI NAKNADE ZA PRIBAVLJANJE LN EUR 8,00
TROŠKOVI UKNJIŽBE ZALOGE EUR 20,00
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ                                     TREBA DA PLATI EUR 45. 854.96
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,64%
* U tabeli su dati podaci za troškove premije osiguranja i procjene nepokretnosti polazeći od pretpostavke da se radi o stambenom prostoru u zgradi, koja se nalazi u južnom ili centralnom dijelu Crne Gore, površine 80m2.
Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje, Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (premijum, I,II,III,IV)