Nepokretnosti u naselju Zelen, Sutomore

Nepokretnosti u naselju Zelen, Sutomore

Nepokretnosti u naselju Zelen, Sutomore, upisane u Listu nepokretnosti broj 424 KO Sutomore, katastarska parcela broj 2264/1
Detaljnije >>

 

Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Nepokretnosti u naselju Zelen, Sutomore,  upisane u Listu nepokretnosti broj 424 KO Sutomore, katastarska parcela broj 2264/1 svojina KOMERCIJALNE BANKE AD BUDVA u dijelu 1/1:
•    dvorište površine 432 m²
•     stambena  zgrada  površine 188 m²u osnovi, spratnosti 1P3, br. zgrade 1, po kulturi
 1) nestambeni prostor površine 38 m², oznake 1P, PD 1/998,
 2) stambeni prostor površine 150 m², oznake 1P, PD 2/998,
 3) stambeni prostor površine  115 m², oznake P, PD 3/998,
 4) stambeni prostor površine  115 m², oznake P, PD 4/998,
 5) stambeni prostor površine  115 m², oznake P1, PD 5/998,
 6) stambeni prostor površine  115 m², oznake P1, PD 6/998,
 7) stambeni prostor površine  115 m² oznake P2, PD 7/998,
 8) stambeni prostor površine  115 m², oznake P2, PD 8/998, i
 9) stambeni prostor površine  92 m²,  oznake PN, PD 9/998.

 

Komercijalna banka ad Budva

Nekretnine upisane  u List nepokretnosti br. 322 KO Buljarica

Nekretnine upisane u List nepokretnosti br. 322 KO Buljarica

Nekretnine na katastarskoj parceli 258 upisane u List nepokretnosti br. 322 KO Buljarica
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Nekretnine  na  katastarskoj  parceli  258 upisane  u List nepokretnosti br. 322 KO Buljarica:  
•    Stambeni prostor PD1, površine 40 m²,  spratnosti P; br.zgrade 1;
•    Stambeni prostor PD2, površine 60 m²,  spratnosti P1; br.zgrade 1;
•    Stambeni prostor PD3, površine 60 m²,  spratnosti PN; br.zgrade 1;
•    Porodična stambena zgrada, površine 32m², spratnosti  P;  br. zgrade 2;
•    Porodična stambena zgrada  površine 20m² spratnosti P; br. zgrade 3;
•    Pašnjak II klase površine 311 m²;
•    Dvorište površine 500 m²

 

Komercijalna banka ad Budva

Porodična stambena zgrada i zemlja, Masline, Podgorica

Porodična stambena zgrada i zemlja, Masline, Podgorica

Nepokretnosti u ul.Sarajevskoj br.53, Masline, Podgorica upisane u List nepokretnosti 2374 KO Podgorica II
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Nepokretnosti u ul.Sarajevskoj br.53, Masline, Podgorica upisane u List nepokretnosti 2374  KO Podgorica II:
•    na katast.parceli 1382/1 : dvoriљte povrљine 193 m²   I objekat br.1, porodična stambena zgrada površine 110 m² ;
•    na katast.parceli 1382/2 neplodna zemljišta površine 3 m² ; 
•    na katast.parceli 1382/3 neplodna zemljišta površine 11 m² ;
•    na katast.parceli 1383/2 neplodna zemljišta površine 57 m² ;

 

Komercijalna banka ad Budva

Porodična stambena zgrada, Gornja Čeluga, Bar

Porodična stambena zgrada, Gornja Čeluga, Bar

U naselju Gornja Čeluga, Bar na katastarskoj parceli 2040 po kulturi voćnjak 2.klase površine 692 m², dvorište površine 500m²
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:U naselju Gornja Čeluga, Bar na katastarskoj parceli 2040 po kulturi voćnjak 2.klase površine 692 m², dvorište površine 500m², porodična stambena zgrada površine 91 m², pomoćna zgrada površine 15m² ,  upisano u listu  nepokretnosti br. 749 KO Polje.

 

Komercijalna banka ad Budva

Porodična zgrada, poslovni prostor, livada - Podgorica III

Porodična zgrada, poslovni prostor, livada - Podgorica III

Nepokretnosti upisane u LN br. 879 KO Podgorica III, na kat.parceli 7300 po kulturi livada 2. klase površine 36 m²
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Nepokretnosti upisane u LN br. 879 KO Podgorica III, na kat.parceli 7300 po kulturi livada 2. klase površine 36 m²,  dvorište površine 500 m²  i zgrada br.1 porodična stambena zgrada površine 139 m², sa pripadajućim PD-ovima:  poslovni prostor zgrade PD1 pov.137 m² spratnosti  P  poslovni prostor zgrade PD2  površine 137 m²  spratnosti  P1.