Kupoprodaja sredstava u drugoj valuti

Komercijalna banka AD Podgorica u svojim filijalama i ekspoziturama vrsi otkup i prodaju stranog novca, od domaćih i stranih fizičkih lica. Mjenjački poslovi se odvijaju po kursnoj listi banke, uz naplatu provizije prema tarifi naknada Banke. Komercijalna banka po veoma povoljnim uslovima obavlja:

  • Otkup efektivnog stranog novca iz vazece, dnevne kursne liste
  • Otkup efektivnog stranog novca- IN valute
  • prodaja efektivnog stranog novca