MasterCard installment

Najbolja za plaćanje

MasterCard Installment kreditna kartica Komercijalne banke Vam omogućava plaćanje na 6, 9 ili 12 jednakih mjesečnih rata. Kartica je namijenjena svim klijentima Komercijalne banke koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Banci i kreditno su sposobni.  Model otplate određujete Vi prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice.  Svaka pojedinačna potrošnja (transakcija) se naplaćuje u skladu sa izabranim  modelom  i u jednakim ratama. 

Datumi dospijeća rata zavisiće od datuma obrade transakcije. Prva rata se naplaćuje odmah, a ostale na isti datum u narednih 5, 8 ili 11 mjeseci. Banka, po naplati dospjelog dugovanja (rate) od klijenta, taj iznos odmah oslobađa za dalju potrošnju. Kartica Vam omogućava i grejs period od 30 dana, ukoliko se za to opredijelite prilikom apliciranja za karticu. MasterCard Installment kartica ima na sebi čip i možete je koristiti za kupovinu na POS terminalima, podizanje gotovine na bankomatima i šalterima, kao i za kupovinu na internetu.

MasterCard Installment kartica
 

 

IZNOS ODOBRENOG LIMITA

Do visine kreditne sposobnosti

ROK VAŽENJA KARTICE

2 godine (obnavlja se na period od dvije godine)

KAMATNA STOPA

na mjesečnom nivou,fiksna

I grupa

1,35%

II grupa

1.35%

III grupa

1.35%

IV grupa

1,35%

NAKNADA BANKE

na mjesečnom nivou

OSNOVNA KARTICANAKNADA

2 EUR mjesečno

DODATNA KARTICANAKNADA

1,5 EUR mjesečno

 

OBEZBEĐENJE KREDITA)

I i II grupa

- do 5,000€ – bez žiranata 

- od 5,001- 10,000€ - min 1 kreditno sposoban  žirant

 

Ukoliko postoje odstupanja Banka može tražiti dodatna obezbjeđenja.

 

III i IV grupa :

- do 5,000€ - min 1 kreditno sposoban  žirant

- od 5,001 do max  10,000€ - min 2 kreditno sposobna žiranta

- iznad 10,000 € isključivo sa hipotekom ili 101% nekamatosnosnim depozitom

- Administrativna zabrana,

-   lična mjenica tražioca kreditne kartice i žiranata

- Banka može zahtjevati dodatni kolateral (oročeni depozit) u iznosu od 20% limita na kartici za koji je podnosilac aplicirao. Depozit treba da bude oročen na period od minimalno 24 mjeseca).

 

Pristupnica za izdavanje kartica

 

kartice@kombank.co.me

+38219819