MasterCard installment

Najbolja za plaćanje

MasterCard Installment kreditna kartica Komercijalne banke Vam omogućava plaćanje na 6, 9 ili 12 jednakih mjesečnih rata. Kartica je namijenjena svim klijentima Komercijalne banke koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Banci i kreditno su sposobni.  Model otplate određujete Vi prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice.  Svaka pojedinačna potrošnja (transakcija) se naplaćuje u skladu sa izabranim  modelom  i u jednakim ratama. 

Datumi dospijeća rata zavisiće od datuma obrade transakcije. Prva rata se naplaćuje odmah, a ostale na isti datum u narednih 5, 8 ili 11 mjeseci. Banka, po naplati dospjelog dugovanja (rate) od klijenta, taj iznos odmah oslobađa za dalju potrošnju. Kartica Vam omogućava i grejs period od 30 dana, ukoliko se za to opredijelite prilikom apliciranja za karticu. MasterCard Installment kartica ima na sebi čip i možete je koristiti za kupovinu na POS terminalima, podizanje gotovine na bankomatima i šalterima, kao i za kupovinu na internetu.

MasterCard Installment kartica
 

IZNOS ODOBRENOG LIMITA

Do visine kreditne sposobnosti

ROK VAŽENJA KARTICE

3 godine (obnavlja se na period od tri godine)

KAMATNA STOPA

na mjesečnom nivou, fiksna


0%

     

PROVIZIJA NA TRGOVINU NA RATE

 

6 MJESECI

4%

9 MJESECI

6%

12 MJESECI

8%

NAKNADA BANKE

na mjesečnom nivou

OSNOVNA KARTICA NAKNADA

2,00 EUR

DODATNA KARTICA NAKNADA

1,50 EUR

OBEZBJEĐENJE KREDITA

MJENICE I MJENIČNA OVLAŠĆENJA

ADMINISTRATIVNA ZABRANA

UKOLIKO POSTOJE ODSTUPANJA BANKA MOŽE TRAŽITI DODATNA SREDSTVA OBEZBJEĐENJA

Žiranti – Administrativna zabrana, mjenica i mjenično ovlašćenje

Depozit (obavezan Ugovor o oročenom depozitu)

Trajni nalog

 

 

 

Pristupnica za izdavanje kartica

 

kartice@kombank.co.me

+38219819