MasterCard standard

MasterCard Asocijacija je jedna od vodećih kartičarskih mreža u svetu, koja pruža mogućnost kupovine na više od 30 miliona prodajnih mjesta i na preko milion bankomata.

Neke kartice to uvijek urade jednostavno i sa puno stila!

Korišćenjem MasterCard  platnih kartica Komercijalne banke postajete i Vi dio velikog platnog sistema, koji Vam omogućava lakši i jednostavniji pristup, kao i 24-časovno raspolaganje Vašim sredstvima i računom u Banci.

Kartica koja otvara sva vrata!

MasterCard standard kartica vam daje mogućnost odloženog plaćanja na 30 dana, bez kamate. 

Namijenjena je za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i na šalterima ovlašćenih banaka u zemlji i inostranstvu.
Prilikom podizanja gotovine, račun korisnika se zadužuje promptno.

Banka izdaje MasterCard Standard
Pristupnicu (Zahtjev za izdavanje) možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri ili sajtu Banke.
Kartica funkcioniše po principu odobrenog mjesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade usmjerene preko računa Banke i ocjene ukupnog boniteta klijenta.

Kupujte odmah, plaćajte odloženo!

  • Sve transakcije u zemlji i inostranstvu možete plaćati odloženo na 30 dana – bez kamate!
  • Do 5. u mesecu, Komercijalna banka će vas obavijestiti o prispjelim transakcijama.
  • Tekući račun se zadužuje za svaku transakciju pojedinačno.

Pored osnovne, korisnik može zahtjevati izdavanje do dvije dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

Pristupnica za izdavanje kartica

kartice@kombank.co.me

+38219819