|Srbija |BiH |kontakt |mapa sajta


INFORMACIJE
senka
Banka je članica fonda za zaštitu depozita
U skladu sa novim Zakonom o platnom prometu, Komercijalna banka AD Budva donijela je opšta pravila za pružanje usluga u oblasti platnog prometa, a koja će se primjenjivati od 09.01.2015. Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa internet sajta Banke ili u njenim poslovnicama.
senka
Uslovi korišćenja

Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Budva
Linkmedia