|Srbija |BiH |kontakt |mapa sajta


INFORMACIJE
senka
Banka je članica fonda za zaštitu depozita
pošalji tekst  odštampaj tekst

Stambeni krediti


NAMJENA KREDITA

Kupovina stambenog i poslovnog  prostora

IZNOS KREDITA

Od  5,000€  do  100.000,00 € standardno, u skladu s visinom  kreditne sposobnosti klijenta.

ROK OTPLATE

do 25 godina

KAMATNA STOPA

I grupa

NKS

EKS

 

6,95%

od 7,30%

na godišnjem nivou, promjenljiva

II grupa

7,95%

od 8,41%

 

III grupa

9.3%

od 9,94%

 

IV grupa

11,95%

od 12,95%

NAKNADA BANKE

I grupa

1,00%

 

II grupa

1,30%

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

III grupa

1,70%

 

IV grupa

2,00%

ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                

 

 

 

Nominalna kamatna stopa

 

 

 

Naknada za obradu kredita

 

 

 

Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa 

3€ po komadu

Troškovi izdavanja mjenica

2€ po komadu

OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NIJE POZNAT U MOMENTU ODOBRENJA, TE NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA:

Troškovi premije osiguranja

Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti

Troškovi uknjižavanja zaloge na nepokretnostima i pokretnim stvarima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu

Naknada za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima koje služe kao instrument obezbijeđenja po kreditu

Ostale slične naknade, provizije, plaćanja ovjera i pribavljanja potrebnih dokaza, uknjižavanja i sl.davanja direktno povezana sa kreditom.

SREDSTVA OBEZBJEĐENJA KREDITA

- Mjenica potpisana od strane zajmotražioca

- Mjenično ovlašćenje potpisano od strane zajmotražioca

- Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I prvog reda   u korist Banke u odnosu 1:1.25, na nepokretnosti koja se kupuje , sa stepenom izgrađenosti 100%

- za  IV grupu Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I prvog reda   u korist Banke u odnosu 1:1.4, na nepokretnosti koja se kupuje , sa stepenom izgrađenosti 100% )

 - Fiducijarni prenos prava svojine ili hipoteka I reda  na drugu nepokretnost, u korist Banke u odnosu 1:2

- polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

jednokratno ili sukcesivno, prenosom po kupoprodajnom ugovoru na račun prodavca

OSTALI USLOVI

Ukoliko klijent dostavi polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke, kamatna stopa se umanjuje za 0.2%.

potrebna dokumenta
 • Opšte odredbe
 • senka
  senka
  Uslovi korišćenja

  Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Budva
  Linkmedia

  vrh strane