Menadžment Banke

Izvršni direktori

MIRKO MAROJEVIĆ

Glavni izvršni direktor

SRĐAN SAVIĆ

Izvršni direktor

VESELIN VUKOVIĆ

Izvršni direktor

Direktori sektora

IVANA BOROVIĆ

Direktor sektora ljudskih resursa i pravnih poslova

ZORAN GOGIĆ

Direktor sektora finansija i računovodstva i administracije plasmana i depozita

BILJANA RISTOVIĆ

Direktor sektora platnog prometa

MARKO IVANIŠEVIĆ

Direktor sektora informacionih tehnologija

ZORAN KALEZIĆ

Direktor sektora poslova sa stanovništvom

LAZAR BOJANIĆ

Direktor sektora poslova sa privredom

MILJAN VUKIĆEVIĆ

Direktor sektora za digitalno bankarstvo i nove tehnologije

Direktori odjeljenja

VALENTINA BOŽOVIĆ

Direktor odjeljenja za koordinaciju mreže

MAJA BORETA

Direktor odjeljenja za podršku

MR MARIJA PEROVIĆ

Direktor odjeljenja marketinga

MARKO PEKOVIĆ

Direktor odjeljenja za upravljanje sredstvima, likvidnošću i HOV

FILIP ZARUBICA

Direktor odeljenja administracije, plasmana i depozita

ANDRIJANA LALEVIĆ

Direktor odeljenja finansija i računovodstva

IVAN JOVANOVIĆ

Direktor odjeljenja za portfolio, analizu, izvještavanje i metodologiju

MARIJANA GOJKOVIĆ

Direktor odjeljenja analize kreditnog rizika

KRISTINA VUKČEVIĆ

Direktor odjeljenja za upravljanje rizičnim plasmanima i stečenom imovinom

Nezavisne funkcije

LUKA RADULOVIĆ

Šef službe interne revizije

LUKA VUKIĆ

Šef službe praćenja usklađenosti poslovanja sa propisima

JAKOV LATKOVIĆ

Šef bezbjednosti informacionog sistema

Šefovi službi

VESELIN SAVIĆEVIĆ

Šef službe tehničko operativnih poslova