Menadžment Banke

Izvršni direktori

MIRKO MAROJEVIĆ

Glavni izvršni direktor

SRĐAN SAVIĆ

Izvršni direktor

VESELIN VUKOVIĆ

Izvršni direktor

Direktori sektora

IVANA BOROVIĆ

Direktor sektora ljudskih resursa i pravnih poslova

ZORAN GOGIĆ

Direktor sektora finansija i računovodstva i administracije plasmana i depozita

MARKO IVANIŠEVIĆ

Direktor sektora informacionih tehnologija

LJILJANA BRAJIĆ

Direktor sektora platnog prometa

ZORAN KALEZIĆ

Direktor Sektora poslova sa stanovništvom

LAZAR BOJANIĆ

Direktor Sektora poslova sa privredom

MARKO PEKOVIĆ

Direktor Sektora upravljanja sredstvima, likvidnošću i HOV

Pomoćnici direktora sektora

MILANIJA ŠĆEKIĆ

Pomoćnik direktora sektora ljudskih resursa i pravnih poslova

MR MARIJA PEROVIĆ

Pomoćnik direktora Sektora upravljanja sredstvima, likvidnošću i HOV

Direktori filijala

BOJAN FILIPOVIĆ

Direktor filijale Podgorica *

IBRAHIM RADOVIĆ

Direktor filijale Budva ***

Direktori odeljenja

VALENTINA BOŽOVIĆ

Direktor odeljenja poslova sa građanima

FILIP ZARUBICA

Direktor odeljenja administracije, plasmana i depozita

SAŠA KOSTIĆ

Direktor odeljenja finansija i računovodstva

IVAN JOVANOVIĆ

Direktor Odjeljenja za portfolio, analizu, izvještavanje i metodologiju

MARIJANA GOJKOVIĆ

Direktor Odjeljenja za upravljanje kreditiranjem sa privredom i stanovništvom u Sektoru upravljanja rizicima

KRISTINA VUKČEVIĆ

Direktor Odjeljenja za upravljanje i restrukturiranje rizičnih plasmana

Nezavisne funkcije

LUKA RADULOVIĆ

Šef službe interne revizije

LUKA VUKIĆ

Šef službe praćenja usklađenosti poslovanja sa propisima

BOJAN GLIŠEVIĆ

Ovlašćeno lice za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Šefovi službi

VESELIN SAVIĆEVIĆ

Šef službe tehničko operativnih poslova

 

*u sastavu Filijale Podgorica posluju: Ekspozitura Podgorica I, Ekspozitura Podgorica II i Ekspozitura Bijelo Polje

**u sastavu Filijale Kotor posluju: Ekspozitura Kotor, Ekspozitura Tivat, Ekspozitura Herceg Novi i Ekspozitura Nikšić

*** u sastavu Filijale Budva posluju: Ekspozitura Budva I, Ekspozitura Budva II i Ekspozitura Bar.