Mjenjački poslovi

Komercijalna banka AD Podgorica u svojim filijalama i ekspoziturama vrši otkup i prodaju stranog novca, od domaćih i stranih fizčckih lica. Mjenjački poslovi se odvijaju po kursnoj listi banke, uz naplatu provizije prema tarifi naknada Banke. Komercijlana banka po veoma povoljnim uslovima obavlja:

  • Otkup efektivnog stranog novca iz važeće, dnevne kursne liste
  • Prodaja efektivnog stranog novca.