Odbor Direktora
  1. Alexander Picker - predsjednik
  2. Savо Petrović - član
  3. Tatjana Matijaš - član
  4. Mirko Marojević - član
  5. Ivan Saveljić - član