OfficeBanking servis

OfficeBanking je nova, unaprijeđena aplikacija za elektronsko bankarstvo namijenjena pravnim licima, podržana na Microsoft Windows operativnim sistemima. Unijete su novine po pitanju:
 

 •  integracija sa programima za knjigovodstvo,
 •  pojednostavljenja unosa i
 •  boljeg praćenja rada.


OfficeBanking aplikacija nudi niz prednosti:

 • Meni sa najčešće korišćenim funkcionalnostima – uz samo jedan klik do kreiranja naloga za prenos, potpisivanja naloga, pregleda i štampe poslednjeg izvoda, kursne liste.
 • Dostupna informacija o raspoloživom stanju na računu, prilikom svakog kreiranja naloga.
 • Mogućnost praćenja promjena koje su vršene na nalogu ili komitentu.
 • Samo jednim klikom mogućnost kreiranja naloga sa identičnim podacima prema nekom poslatom nalogu.
 • Mogućnost štampe više izvoda sa različitih računa, bilo koje banke, jednim klikom miša. Pogodna funkcionalnost za agencije.
 • Različiti sistemi autorizacije i privilegija (u sklopu različitih modela potpisivanja koji se mogu definisati po računu – kolektivni potpis, za svakog ovlašćenog korisnika po računu se može definisati gornji limit za autorizaciju plaćanja. Pored ovog osnovog modela, podržana je i naprednija opcija mix potpis gde se za jednog ovlašćenog korisnika može definisati složeno pravilo koje obuhvata limt kada korisnik potpisuje samostalno i limit kada potpisuje u grupi).
 • Automatsko preuzimanje  podataka između Banke i klijenta – mogućnost da sistem sam bez kliktanja u određenom vremenskom intervalu  preuzme promjene i stanje po računu. Prilikom automatske razmjene podataka se ne šalju nalozi, a korisnicima se prikazuje obavještenje u dnu radne površine.
 • Mogućnost definisanja redosleda i naziva računa u aplikaciji prema potrebama klijenta.
 • Uvoz unaprijed pripremljenih naloga različitih formata – txt, xls, SAP.
 • Lokalna administracija korisnika – firma bez učešća Banke ima mogućnost da kreira korisnike koji će koristiti aplikaciju bez kartice i koji će imati prava: kreiranja naloga, verifikacije (nalozi koji nisu odobreni od strane verifikatora nije moguće potpisati i poslati), pregled i štampa izvoda.
 • Automatsko ažuriranje verzije aplikacije. Nadogradnja aplikacije je automatska i bez učešća korisnika. Provjera verzije se obavlja prilikom svakog novog pokretanja aplikacije. Nadogradnjom se čuva kompletna kopija prethodne verzije na koju se može vratiti.
 • Uslov za kreiranje izvještaja – opcija da sam klijent kreira izvještaje na osnovu različitih kriterijuma za pretragu (šifra plaćanja, iznos, račun, naziv komitenta, datum valute, poziv na broj…), izvoz dobijenog rezultata u excel, podešavanje izgleda liste.
 • Produžetak trajanja kartice za elektronsko bankarstvo bez dolaska u banku.
 • Uputstvo za korišćenje aplikacije i pomoć su navigacijski orijentisani kroz cijelu aplikaciju.