Overdraft krediti

OVERDRAFT krediti

Korisnici kredita

 

Srednji i veliki privredni subjekti

Svrha

finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta

EURO

Rok korišćenja

12 mjeseci

Kamatna stopa

(fiksna)

Valuta kredita

Kamatna stopa prema ISR

1++, 1+, 1, 1-, 1--

2++, 2+, 2, 2-, 2--

3+, 3, 3-

EURO

0,80% m

0,80% m

1% m

Naknade

Naknada za obradu zahtjeva 0,50% jednokratno unapred

Iznos

Maksimalan iznos kredita ne može biti veći od 10 % od ukupnog, preko Banke ostvarenog platnog prometa u zemlji

Valuta isplate

EURO

Obezbjeđenje

1) Za klijente sa ISR 1 i 2:

- blanko sopstvene mjenice

- lične mjenice vlasnika

- blanko sopstvema mjenična ovlašćenja

- ovlašćenja uz nalog za naplatu

2) Za klijente sa ISR 3, obavezno:

- blanko sopstvene menice preduzeća,

-  menična ovlašćenja preduzeća,

-  ovlašćenja uz nalog za naplatu preduzeća,

-  lične menice vlasnika,

uz obavezno pribavljanje minimum jednog od sledećih sredstava obezbeđenja:

- hipoteka/fiducija na nekretninama po kvalitetu, vrijednosti i redosledu upisa prihvatljiva za banku, u odnosu 1:1,1 uz primenu kolateralnog faktora,

- 100% depozit,

- garancija prvoklasne poslovne banke u iznosu plasmana.

i opcioni dodatni instrumenti obezbeđenja:

-  solidarno jemstvo drugog bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika,

-  ručna zaloga na robi ili opremi prihvatljiva za Banku,

- druga obezbeđenja prihvatljiva za banku.

Posebni uslovi