Plaćanja i naplate

Komercijalna banka obezbeđuje brz i kvalitetan transfer novca, zahvaljujući najvećoj mreži ekspozitura i razvijenom korespodentskom mrežom u inostranstvu, bilo da je reč o deviznim prilivima u korist računa građana/firmi ili deviznim plaćanjima koja građani/firme vrše prema inostranstvu. 
Da bi se omogućilo nesmetano obavljanje prenosa sredstava iz inostranstva u korist vaših deviznih računa otvorenih kod Banke, molimo Vas da pošiljaocu sredstava skrenete pažnju na važnost IBAN-a, koji treba da bude naveden na nalozima, čime će se znatno ubrzati prenos sredstava i izbjeći dodatni troškovi. U protivnom, moguće je da ino banka zaračuna dodatne troškove, koji su ponekad čak i višestruko veći od iznosa troškova obrade naloga za prenos i padaju na teret klijenta – primaoca sredstava.
Banka vrši prijem i isplatu deviznih sredstava iz inostranstva u korist deviznih računa ili deviznih knjižica klijenata Banke. 

Doznake iz inostranstva mogu se primati iz svih zemalja sveta, a isplata se vrši u originalnoj valuti u kojoj su sredstva poslata, a na zahtev klijenta.

 

Detaljnije >>
Instrukcije za prijem doznake iz inostranstva, u zavisnosti iz koje zemlje primate novac i u kojoj valuti, mogu se dobiti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Banke u zemljama Evropske unije naplaćuju naknadu od EUR 5,00 do EUR 20,00 za svaki platni nalog koji ne sadrži IBAN korisnika i SWIFT adresu njegove banke. Da biste izbjegli dodatne troškove ino-banaka, treba zahtijevati od ino partnera IBAN i SWIFT adresu, a ove podatke obavezno treba navesti u nalogu za plaćanje u inozemstvo (obrazac 1450/1451).

Šta je IBAN?

IBAN (IBAN – international bank account number) predstavlja niz od 22 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u Banci bilo gde u svetu, a primenjuje se u svim zemljama EU. 
Saglasno Odluci o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda, Komercijalna Banka primenjuje IBAN standard, koji podrazumeva prilagođavanje strukture postojećih deviznih računa u Bankama, prema precizno definisanoj strukturi IBAN-a.

Kome je potreban IBAN?

IBAN je neophodan svim klijentima koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva usmeravaju sredstva u inostranstvo.

Koja je svrha IBAN-a?

Osnovni cilj IBAN-a je da omogući automatizaciju procesa plaćanja u medjunarodnom platnom prometu, umanji mogućnost grešaka, smanji troškove i vrijeme prenosa sredstava

Kome je potreban IBAN?

IBAN je neophodan za sve klijente koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva ili usmeravaju sredstva u inostranstvo i sastavni je deo svih instrukcija za devizne prilive i usmeravanje deviznih sredstava u inostranstvo.

Kako saznati svoj IBAN?

Da biste saznali svoj IBAN, neophodno je da se o istom informišete kod odgovornog radnika u bilo kojoj ekspozituri Komercijalne banke AD Budva i tačan i potpun IBAN dostavite pošiljaocu sredstava u inostranstvu.

Neophodna dokumentacija za otvaranje deviznog racuna rezidentnog pravnog lica:

 • zahtjev za otvaranje racuna
 • potvrda o registraciji u centralnom registru privrednog suda
 • obavjestenje o razvrstavanju republickog zavoda za statistiku
 • potvrda o poreskom broju ili obavjestenje da je postupak u toku
 • obrazac OP ovjereni potpisi ovlascenih lica ovjeren u sudu
 • ugovor o otvaranju i vodjenju racuna
 • karton deponovanih potpisa
 • statut i odluka o osnivanju
 • fotokopija licnih dokumenata

Neophodna dokumentacija za otvaranje deviznog racuna ne rezidentnog pravnog lica:

 • izvod iz registra drzave u kojoj je firma registrovana u kojem je navedeno ime osobe ovlascene za zastupanje firme, ne starije od 3 mjeseca
 • ovjereni prevod izvoda od strane ovlascenog prevodioca - original
 • zahtjev ovlascenog lica za otvaranje racuna firme - original u banci u kojem ce biti navedena imena ovlascenih lica za raspolaganje sredstvima na racunu. Ukoliko ovlasceno lice nije prisutno potpis treba da je ovjeren od strane notara
 • ovjereni prevod zahtjeva - original
 • fotokopija licnih dokumenata lica koja podnose zahtjev i potpisnika po racunu

po otvaranju racuna, klijent dobija instrukcije za placanje koje ce sadrzati:

 • IBAN
 • Naziv firme
 • Adresu
 • Naziv korespodentske banke preko koje ce prilivi stizati