POS terminali

Komercijalna banka AD Podgorica se  bavi  opremanjem akceptantske mreže POS terminalima koji se dobijaju na korišćenje, bez naplate inicijalnih troškova i troškova održavanja, za klijente koji imaju račun u Banci. POS terminali podržavaju prihvatanje VISAMASTER  platnih kartica, svih domaćih  i stranih izdavaoca, kao i čip kartica.