POS terminali

Komercijalna banka AD Podgorica se bavi  opremanjem akceptantske mreže POS terminalima klijentima koji imaju otvoren račun u Banci. POS terminali prihvataju VISA i MASTER  platne kartica, svih domaćih i stranih izdavaoca.

Sami uređaji su moderni, jednostavni za korišćenje i sa integrisanom Contactless tehnologijom za prihvat bezkontaktnih platih kartica.