Više nepokretnosti u naselju Donje Radovine –Dajbabe

Više nepokretnosti u naselju Donje Radovine –Dajbabe

Nepokretnosti u naselju Donje Radovine –Dajbabe na katastarskoj parceli 2879/1 upisane u List nepokretnosti br.522 KO Dajbabe
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


    Nepokretnosti u naselju Donje Radovine –Dajbabe na katastarskoj parceli 2879/1 upisane u List nepokretnosti br.522 KO Dajbabe:
•     Zemljište uz privrednu zgradu površine 5.892 m²
•    Objekat br.1, pomoćna zgrada, spratnosti P,  površine 1.161 m²

    Nepokretnosti  u naselju Donje Radovine –Dajbabe na katastarskoj parceli 2879/2, upisane u List nepokretnosti br. 413  KO Dajbabe
•    Zemljište uz privrednu zgradu površine 2.987 m²
•    Objekat br.1, poslovne zgrade u privredi, PD1, spratnosti P,  površine 1.013 m²
•    Poslovni prostor u privredi PD2, spratnosti P1,  površine 196 m²

Komercijalna banka ad Budva

 

Pilana u naselju Ravni, Andrijevica

Pilana u naselju Ravni, Andrijevica

Pilana sa okolnim zemljištem u naselju Ravni, Andrijevica, na kat. parceli 407, upisano u list nepokretnosti br.5 KO Zabrdje I
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Pilana sa okolnim zemljištem u naselju Ravni, Andrijevica,  na kat. parceli 407, upisano  u list nepokretnosti br.5 KO Zabrdje I:
•    Dvorište površine 11651 m²
•    Zgrada 1 – pomoćna zgrada površine 540 m²;
•    Zgrada 2 – pomoćna zgrada površine 620 m²;
•    Zgrada 3 – pomoćna zgrada površine 99 m²;
•    Zgrada 4 – trafo-stanica površine 32 m².

 

Komercijalna banka ad Budva

 

Poslovna zgrada, ul. Franca Rozmana 10A, Masline-Podgorica

Poslovna zgrada, ul. Franca Rozmana 10A, Masline-Podgorica

Poslovna zgrada u vanprivredi u ul. Franca Rozmana 10A, Masline-Podgorica, upisana u List nepokretnosti 4263 KO Podgorica II na katastarskoj parceli 1397/4 objekat br.1
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Poslovna zgrada u vanprivredi  u ul. Franca Rozmana 10A, Masline-Podgorica, upisana u List nepokretnosti 4263  KO Podgorica II na katastarskoj parceli 1397/4 objekat br.1:
•    poslovni prostor u vanprivredi, PD, sprat 1P, površine 244 m² (konferencijska sala I pomoćne prostorije)
•    poslovni prostor u vanprivredi PD2, sprat.P površine 115 m² (restoran I tri apartmana)
•    Poslovni prostor u vanprivredi PD4 , sprat.P1, površine 115 m² (tri apartmana)
•    Poslovni prostor u vanprivredi PD5 , sprat.P1, površine 77 m² (dva apartmana)

 

Komercijalna banka ad Budva

Poslovna zgrada i zemljište, Maine

Poslovna zgrada i zemljište, Maine

pisane u List nepokretnsoti br.800 KO Maine, Uprava za nekretnine CG, Podruèna jedinica Budva na katastarskoj parceli broj 3041/1 opisane kao pašnjak 4.klase površine 846m2
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Upisane u List nepokretnsoti br.800 KO Maine, Uprava za nekretnine CG, Podruèna jedinica Budva na katastarskoj parceli broj 3041/1 opisane kao pašnjak 4.klase površine 846m2, na kat.parc.br.3041/2 opisane kao pašnjak 4.klase površine 423m2, na kat.parc.br.3137/1 opisane kao pašnjak 4.klase površine 334m2, na kat.parc.br.3137/2 opisane kao pašnjak 4.klase površine 167m2.
Nepokretnosti upisane u list nepokretnsoti br. 785 KO Maine,Uprava za nekretnine CG, Podruèna jedinica Budva na kat.parc.br.3043/1 opisane kao zemljište uz privrednu zgradu površine 2656m2 I poslovne zgrade u privredi površine 1344 oznake 1 P1, broj zgrade 1.

 

Komercijalna banka ad Budva

Poslovni prostor, stambeni prostor, građevinsko zemljište, KO Buljarica

Poslovni prostor, stambeni prostor, građevinsko zemljište, KO Buljarica

U Listu nepokretnosti br.825 KO Buljarica I, na kat.parceli br.483 opisane kao dvorište površine 8115m2 i poslovni prostor površine 838m2, spratnosti P, PD 981, broj zgrade 1
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Predmet prodaje su nepokretnosti koje su pravo svojine Komercijalne banke AD Budva, stečene naplatom potraživanja, i to  nepokretnosti  upisane:

1.    U Listu nepokretnosti br.825 KO Buljarica I, na kat.parceli br.483 opisane kao dvorište površine 8115m2 i poslovni prostor površine 838m2, spratnosti P, PD 981, broj zgrade 1;

2.    U Listu nepokretnosti br.696 KO Reževiæi I na kat.parceli br.2767 opisane kao šuma 2. klase površine 633m2, na kat.parceli br.2768 opisane kao šuma 3.klase površine 60m2, na kat.parceli br.2791/6 opisane kao graðevinska parcela površine 412m2, kat. parcela br. 2791/7 opisane kao graðevinska parcela površine 11m2 ; kat.parcela br. 2791/8, opisane kao dvorište površine 404m2 ; kat.parcela br. 2791/2, površine 130m2 ;kat.parcela br.2791/1, opisana kao graðevinska parcela površine 1 749m2 ; kat.parcela br. 2791/5, opisana kao graðevinska parcela površine 226m2 ; kat.parcela br.2791/4, opisana kao  dvorište površine 148m2 ; kat.parcela br. 2791/3, opisana kao dvorište površine 159m2 ; kat.parcela br.2791/4/1, opisana  kao stambena zgrada površine 127m2 ; kat.parcela br. 2791/3/1,  opisana kao stambena zgrada površine 125m2 ; kat.parcela br. 2791/8/1, opisana kao stambeno-poslovna zgrada površine 378m2 i kat.parcela br. 2791/2/1, opisana kao stambena zgrada površine 172m2 , kao i posebnih djelova objekta i to :
-kat.parcela br.2791/8, br.zgrade 1, na 1P2, površine 378m2 ; kat.parcela 2791/8, br.zgrade 1, PD 1, poslovni prostor površine 164m2 , 1P; kat.parcela br. 2791/8, br.zgrade 1, PD 2, garaža kao dio zgrade, površine 14m2 , 1P ; kat.parcela br.2791/8, br. zgrade 1, PD3, garaža kao dio zgrade, površine 14m2 , 1P; kat.parcela br. 2791/8, br.zgrade 1, PD5, garaža kao dio zgrade, površine 14m2 , 1P; kat.parcela 2791/8 kat.parcela br.zgrade 1, PD10, stambeni proctor površine 144m2, P ; kat.parcela br. 2791/8, br.zgrade 1, PD11, stambeni prostor, površine 74m2, P ; kat.parcela br.2791/8, br.zgrade 1, PD12, stambeni prostor, površine, 89m2,P ; kat.parela br.2791/8, br.zgrade 1,  PD 16;  stambeni prostor, površine 68m2, P2. 

 

Komercijalna banka ad Budva

Komercijalna banka ad Budva

Komercijalna banka ad Budva

Komercijalna bankaBudva AD