Poslovni  prostor  PD1,  površine 40  m², Petrovac

Poslovni prostor PD1, površine 40 m², Petrovac

Poslovni prostor PD1, površine 40 m² , spratnosti P i stambeni prostor PD, površine 40 m² spratnosti PN
Detaljnije >>

Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Poslovni  prostor  PD1,  površine 40  m² , spratnosti  P i stambeni  prostor PD, površine 40 m² spratnosti PN u objektu br.1 sagradjenom  na  katastarskoj  parceli  328/2,   upisani  u List nepokretnosti br. 547 KO Petrovac.

 

Komercijalna banka ad Budva

Više nepokretnosti u naselju Donje Radovine –Dajbabe

Više nepokretnosti u naselju Donje Radovine –Dajbabe

Nepokretnosti u naselju Donje Radovine –Dajbabe na katastarskoj parceli 2879/1 upisane u List nepokretnosti br.522 KO Dajbabe
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


    Nepokretnosti u naselju Donje Radovine –Dajbabe na katastarskoj parceli 2879/1 upisane u List nepokretnosti br.522 KO Dajbabe:
•     Zemljište uz privrednu zgradu površine 5.892 m²
•    Objekat br.1, pomoćna zgrada, spratnosti P,  površine 1.161 m²

    Nepokretnosti  u naselju Donje Radovine –Dajbabe na katastarskoj parceli 2879/2, upisane u List nepokretnosti br. 413  KO Dajbabe
•    Zemljište uz privrednu zgradu površine 2.987 m²
•    Objekat br.1, poslovne zgrade u privredi, PD1, spratnosti P,  površine 1.013 m²
•    Poslovni prostor u privredi PD2, spratnosti P1,  površine 196 m²

Komercijalna banka ad Budva

 

Pilana u naselju Ravni, Andrijevica

Pilana u naselju Ravni, Andrijevica

Pilana sa okolnim zemljištem u naselju Ravni, Andrijevica, na kat. parceli 407, upisano u list nepokretnosti br.5 KO Zabrdje I
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Pilana sa okolnim zemljištem u naselju Ravni, Andrijevica,  na kat. parceli 407, upisano  u list nepokretnosti br.5 KO Zabrdje I:
•    Dvorište površine 11651 m²
•    Zgrada 1 – pomoćna zgrada površine 540 m²;
•    Zgrada 2 – pomoćna zgrada površine 620 m²;
•    Zgrada 3 – pomoćna zgrada površine 99 m²;
•    Zgrada 4 – trafo-stanica površine 32 m².

 

Komercijalna banka ad Budva

 

Poslovna zgrada, ul. Franca Rozmana 10A, Masline-Podgorica

Poslovna zgrada, ul. Franca Rozmana 10A, Masline-Podgorica

Poslovna zgrada u vanprivredi u ul. Franca Rozmana 10A, Masline-Podgorica, upisana u List nepokretnosti 4263 KO Podgorica II na katastarskoj parceli 1397/4 objekat br.1
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Poslovna zgrada u vanprivredi  u ul. Franca Rozmana 10A, Masline-Podgorica, upisana u List nepokretnosti 4263  KO Podgorica II na katastarskoj parceli 1397/4 objekat br.1:
•    poslovni prostor u vanprivredi, PD, sprat 1P, površine 244 m² (konferencijska sala I pomoćne prostorije)
•    poslovni prostor u vanprivredi PD2, sprat.P površine 115 m² (restoran I tri apartmana)
•    Poslovni prostor u vanprivredi PD4 , sprat.P1, površine 115 m² (tri apartmana)
•    Poslovni prostor u vanprivredi PD5 , sprat.P1, površine 77 m² (dva apartmana)

 

Komercijalna banka ad Budva

Poslovna zgrada i zemljište, Maine

Poslovna zgrada i zemljište, Maine

pisane u List nepokretnsoti br.800 KO Maine, Uprava za nekretnine CG, Podruèna jedinica Budva na katastarskoj parceli broj 3041/1 opisane kao pašnjak 4.klase površine 846m2
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Upisane u List nepokretnsoti br.800 KO Maine, Uprava za nekretnine CG, Podruèna jedinica Budva na katastarskoj parceli broj 3041/1 opisane kao pašnjak 4.klase površine 846m2, na kat.parc.br.3041/2 opisane kao pašnjak 4.klase površine 423m2, na kat.parc.br.3137/1 opisane kao pašnjak 4.klase površine 334m2, na kat.parc.br.3137/2 opisane kao pašnjak 4.klase površine 167m2.
Nepokretnosti upisane u list nepokretnsoti br. 785 KO Maine,Uprava za nekretnine CG, Podruèna jedinica Budva na kat.parc.br.3043/1 opisane kao zemljište uz privrednu zgradu površine 2656m2 I poslovne zgrade u privredi površine 1344 oznake 1 P1, broj zgrade 1.

 

Komercijalna banka ad Budva

Poslovni prostori  u ul. Josipa Broza Tita br.61, Stari Aerodrom, Podgorica

Poslovni prostori u ul. Josipa Broza Tita br.61, Stari Aerodrom, Podgorica

Poslovni prostori u ul. Josipa Broza Tita br.61, Stari Aerodrom, Podgorica, na katastarskoj parceli br.2090/1129, upisani u List nepokretnosti br. 5620 KO Podgorica III, ukupna površinu 552 m2:
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Poslovni prostori  u ul. Josipa Broza Tita br.61, Stari Aerodrom, Podgorica, na katastarskoj parceli br.2090/1129, upisani  u List nepokretnosti br. 5620 KO Podgorica III,  ukupna  površinu 552 m2:

1.     PD3, površine 125m2, spratnosti P1,
2.     PD9, površine 90  m2, spratnosti P,
3.     PD10, površine 120 m2, spratnosti P
4.     PD13, površine 120 m2, spratnosti P1
5.     PD1, površine 73 m2, spratnost (P)
6.     PD8, površine 24 m2, spratnosti (P1)

 Predstavljaju višenamjenski  poslovni prostor.

 

Komercijalna banka ad Budva

Poslovni prostori na Starom Aerodromu, ul. Josipa Broza Tita 55

Poslovni prostori na Starom Aerodromu, ul. Josipa Broza Tita 55

Poslovni prostori na Starom Aerodromu, ul. Josipa Broza Tita 55, ukupne površine 497 m2 , upisani u list nepokretnosti 3657 KO Podgorica III
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Poslovni prostori na Starom Aerodromu, ul. Josipa Broza Tita 55, ukupne površine  497 m2 , upisani u list   nepokretnosti 3657  KO Podgorica III,  na katastarskoj parceli 2090/1129, objekat br. 1, po kulturi poslovni prostori u vanprivredi:
•    Poslovni prostori  porodiène zgrade, PD3, sprat P, pov.62 m²
•    Poslovni  prostori u vanprivredi, PD4, sprat  P1, pov.110 m²
•    Poslovni  prostori u vanprivredi, PD5 sprat   P, pov. 120 m²
•    Poslovni  prostori u vanprivredi , PD6 sprat   P, pov.60 m²
•    Poslovni  prostori u vanprivredi, PD7 sprat  P1, pov.120 m²
•    Poslovni  prostori u vanprivredi, PD15  sprat  P1, pov.25 m²

 

Komercijalna banka ad Budva

Poslovni prostor, stambeni prostor, građevinsko zemljište, KO Buljarica

Poslovni prostor, stambeni prostor, građevinsko zemljište, KO Buljarica

U Listu nepokretnosti br.825 KO Buljarica I, na kat.parceli br.483 opisane kao dvorište površine 8115m2 i poslovni prostor površine 838m2, spratnosti P, PD 981, broj zgrade 1
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Predmet prodaje su nepokretnosti koje su pravo svojine Komercijalne banke AD Budva, stečene naplatom potraživanja, i to  nepokretnosti  upisane:

1.    U Listu nepokretnosti br.825 KO Buljarica I, na kat.parceli br.483 opisane kao dvorište površine 8115m2 i poslovni prostor površine 838m2, spratnosti P, PD 981, broj zgrade 1;

2.    U Listu nepokretnosti br.696 KO Reževiæi I na kat.parceli br.2767 opisane kao šuma 2. klase površine 633m2, na kat.parceli br.2768 opisane kao šuma 3.klase površine 60m2, na kat.parceli br.2791/6 opisane kao graðevinska parcela površine 412m2, kat. parcela br. 2791/7 opisane kao graðevinska parcela površine 11m2 ; kat.parcela br. 2791/8, opisane kao dvorište površine 404m2 ; kat.parcela br. 2791/2, površine 130m2 ;kat.parcela br.2791/1, opisana kao graðevinska parcela površine 1 749m2 ; kat.parcela br. 2791/5, opisana kao graðevinska parcela površine 226m2 ; kat.parcela br.2791/4, opisana kao  dvorište površine 148m2 ; kat.parcela br. 2791/3, opisana kao dvorište površine 159m2 ; kat.parcela br.2791/4/1, opisana  kao stambena zgrada površine 127m2 ; kat.parcela br. 2791/3/1,  opisana kao stambena zgrada površine 125m2 ; kat.parcela br. 2791/8/1, opisana kao stambeno-poslovna zgrada površine 378m2 i kat.parcela br. 2791/2/1, opisana kao stambena zgrada površine 172m2 , kao i posebnih djelova objekta i to :
-kat.parcela br.2791/8, br.zgrade 1, na 1P2, površine 378m2 ; kat.parcela 2791/8, br.zgrade 1, PD 1, poslovni prostor površine 164m2 , 1P; kat.parcela br. 2791/8, br.zgrade 1, PD 2, garaža kao dio zgrade, površine 14m2 , 1P ; kat.parcela br.2791/8, br. zgrade 1, PD3, garaža kao dio zgrade, površine 14m2 , 1P; kat.parcela br. 2791/8, br.zgrade 1, PD5, garaža kao dio zgrade, površine 14m2 , 1P; kat.parcela 2791/8 kat.parcela br.zgrade 1, PD10, stambeni proctor površine 144m2, P ; kat.parcela br. 2791/8, br.zgrade 1, PD11, stambeni prostor, površine 74m2, P ; kat.parcela br.2791/8, br.zgrade 1, PD12, stambeni prostor, površine, 89m2,P ; kat.parela br.2791/8, br.zgrade 1,  PD 16;  stambeni prostor, površine 68m2, P2. 

 

Komercijalna banka ad Budva

Komercijalna banka ad Budva

Komercijalna banka ad Budva

Komercijalna bankaBudva AD