Pozajmice po tekućem računu

Opšti uslovi za odobravanje pozajmica po tekućem računu 


Pozajmice po tekućem računu su namijenjene punoljetnim državljanima Crne Gore sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori, uz dodatni uslov da se radi o klijentima Banke sa otvorenim tekućim računom preko koga se redovno prima mjesečna plata i penzija.

Da bi pozajmica bila odobrena, potrebno je da klijent primi najmanje tri poslednje uzastopne plate/penzije preko tekućeg računa Banke.

Kamatna stopa za korištenje pozajmice po tekućem računu  je varijabilna i koristi se konformni metod obračuna kamatne stope, stvarni broj dana u mjesecu/stvarni broj dana u godini. Zatezna kamata za nedozvoljeno korištenje pozajmice po tekućem računu iznosi 2,5% na mjesečnom nivou.

   

IZNOS ODOBRENE POZAJMICE

Prosječan iznos zarade koju je lice primilo u prethodna 3 mjeseca

GOLD – mogućnost zaduženja do 1,5 prosječne mjesečne plate

ROK VAŽENjA POZAJMICE

12 mjeseci

KAMATNA STOPA

na mjesečnom nivou,fiksna

I i II grupa

1.20%

III grupa

1.20%Mjenica***: 2 EUR
Naknada RKR: 3,00 EUR

* Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ulazi u obračun efektivne kamatne stope.
** Mjenica predstavlja obavezno sredstvo obezbjedjenja.Trošak mjenice I ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
** Naknada RKR se odnosi na korišćenje podataka iz Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore I ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).