Privreda

Naša obilježja su: brzina, sigurnost i tačnost, široka mreža poslovnica kroz čitavu Crnu Goru.

Besprekorna permanentna devizna likvidnost, ažurnost, zagarantovana tajnost podataka, i dugo građeni visoki ugled u međunarodnim finansijskim krugovima.

Cijenjenim deponentima pružmo usluge vezane za devizno poslovanje, najstručniji, najefikasniji način i uz tarife koje su saglasno politici banke predmet poslovnog dogovora.

Posjedujemo najviše reference u medjunarodnom platnom prometu. Članstvo u SWIFT mreži omugućava nam naplatu i plaćanje u bilo kojem dijelu svijeta u najkraćem mogućem vremenu

Platni promet sa Srbijom ostvarujemo u istom danu i sa valutacijom isti dan.

Svoje proizvode i usluge nudimo vam po najvišim bankarskim standardima.

Izdavanje i prijem ino garancija na najstručniji i najefikasniji način uz najniže tarifne naknade.