SMS servis

SMS servis vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedelji budete informisani o vašim računima.

Opšti uslovi

SMS servis je namijenjen fizičkim licima koji su klijenti Banke.
Za korišćenje servisa potrebno je:

  • posedovati mobilni telefon u mreži (067, 068, 069)
  • prijaviti se za korišćenje servisa u ekspozituri Banke popunjavanjem Pristupnice.

SMS broj

SMS poruke se šalju na broj 14747, nezavisno od mreže mobilnog operatera.

SMS usluga kojom Vas obavještavamo o:

  • stanju na Vašem tekućem računu
  • prilivima na tekući i devizni račun
  • odlivima sa tekućih i deviznih računa
  • autorizaciji platne kartice (korišćenje kartice u zemlji i inostranstvu)

 

Održavanje SMS servisa se ne naplaćuje, prema Tarifama naknade Banke u sklopu je mjesečnih naknada.