Stambeni krediti
                   
STAMBENI KREDIT
                   
NAMJENA KREDITA Kupovina stambenog i poslovnog   prostora / refinansiranje stambenih kredita drugih banaka
IZNOS KREDITA U skladu s visinom kreditne sposobnosti klijenta.
ROK OTPLATE NKS EKS NKS EKS NKS EKS NKS EKS
do 120 mj do 120 mj do 180 mj do 180 mj do 300 mj do 300 mj do 300 mj do 300 mj
KAMATNA STOPA            na godišnjem nivou, opciono fiksna ili promjenljiva Premijum grupa fiksna 6,75% od 7,05% fiksna 6,99% od 7,29% fiksna 7,49% od 7,81% 6M EURIBOR + 3.94% od 4.08%
I grupa fiksna 6,75% od 7,29% fiksna 6,99% od 7,46% fiksna 7,49% od 7,93% 6M EURIBOR + 4.94% od 5,22%
II grupa fiksna 6,85% od 7,39% fiksna 7,15% od 7,63% fiksna 7,75% od 8,21% 6M EURIBOR + 4.94% od 5,22%
III grupa fiksna 8,50% od 9,30% fiksna 8,99% od 9,72% fiksna 9,99% od 10,73% 6M EURIBOR + 7.50% od 8,01%
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE Usklađivanje kamatne stope vezane za 6M EURIBOR vrši se dva puta godišnje, primjenom vrijednosti 6M EURIBOR-a, odnosno svakog 30.06. i 31.12. U slučaju negativne vrijednosti 6M EURIBOR-a Banka će smatrati da je vrijednost 6M EURIBOR-a jednaka 0 (nuli)
NAKNADA BANKE Premijum grupa 5,00 €
(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed) I grupa 1,00%
II grupa 1,00%
III grupa 1,50%
ELEMENTI KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS:                                   
Nominalna kamatna stopa  
Naknada za obradu kredita  
Troškovi svih premija osiguranja 20.14€ godišnje
Troškovi procijene vrijednosti nepokretnosti 80 €                
Troškovi naknade za pribavljanje lista nepokretnosti 8 €
Troškovi uknjižbe zaloge 20 €
Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa  3€ po komadu
Troškovi izdavanja mjenica 2€ po komadu
ELEMENT KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS U SLUČAJU DA JE ISTI UGOVOREN KAO SREDSTVO OBEZBJEĐENJA                                Troškovi premije životnog osiguranja
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenica potpisana od strane zajmotražioca
Mjenično ovlašćenje potpisano od strane zajmotražioca
Hipoteka I prvog reda u korist Banke u odnosu 1:1,25 na nepokretnosti koja se kupuje, sa stepenom izgrađenosti 100%
Hipoteka I reda   na drugu nepokretnost, u korist Banke u odnosu 1:1,5
Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE Jednokratno ili sukcesivno, prenosom po kupoprodajnom ugovoru na račun prodavca / uplatom iznosa kredita na kreditnu partiju drugih banaka i finansijskih institucija na osnovu potvrde o ostatku duga po stambenom kreditu.
OSTALI USLOVI Ukoliko klijent dostavi polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke, kamatna stopa se umanjuje za 0.2%.
                   
                   
Primjer                
                   
                   
VRSTA KREDITA STAMBENI KREDITI
GRUPA KLIJENATA KLIJENTI BANKE-II GRUPA
IZNOS KREDITA 40.000,00
ROK OTPLATE 240
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA 4,94%                                                                                                         (4,94%+0,00%)
EURIBOR NA 30.06.2016.(-0.179%) U slučaju negativne vrijednosti 6M EURIBOR-a Banka smatra da je vrijednost 6M EURIBOR-a jednaka 0 (nuli)
NAKNADA BANKE                                                                                                                           (1% od iznosa kredita) EUR 400,00
MJESEČNI ANUITET EUR 262.63
OBEZBJEĐENJE KREDITA Mjenica Korisnika kredita                                                                                                                                                         hipoteka I reda/fiducijarni prenos prava svojine                                                         osiguranje nepokretnosti kod osiguravajuće kuće
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA EUR 3,00
TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA EUR 2,00
TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA NEPOKRETNOSTI NA GODIŠNJEM NIVOU EUR 20.14
TROŠKOVI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI EUR 80,00
TROŠKOVI REPROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI EUR 40,00
TROŠKOVI NAKNADE ZA PRIBAVLJANJE LN EUR 8,00
TROŠKOVI UKNJIŽBE ZALOGE EUR 20,00
OSTALI TROŠKOVI ČIJI IZNOS NE ULAZI U OBRAČUN EKS, A PADA NA TERET KORISNIKA KREDITA: Ovjera ugovora i prateće dokumentacije, troškove izrade notarskog zapisa, troškove brisanja iz registara nepokretnosti i iz registra zaloga i sl.
UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI EUR 64.196.07
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 5,34%
* U tabeli su dati podaci za troškove premije osiguranja i procjene nepokretnosti polazeći od pretpostavke da se radi o stambenom prostoru u zgradi, koja se nalazi u južnom ili centralnom dijelu Crne Gore, površine 80m2.
Napomena: Zavisno do mjesta zaposlenja, visine prihoda, računa na koji se isti uplaćuju, posjedovanja štednje, Banka vrši internu segmentaciju fizičkih lica po grupama (premijum, I,II,III,IV)