Stambeni  prostor  u Perazića Dolu-Reževići  površine 47 m²

Stambeni prostor u Perazića Dolu-Reževići površine 47 m²

Stambeni prostor u Perazića Dolu-Reževići površine 47 m² ( PD14) spratnosti P1 i garaža površine 14 m² u suterenu
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva


Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Stambeni  prostor  u Perazića Dolu-Reževići  površine 47 m² ( PD14) spratnosti P1   i  garaža površine 14 m² u  suterenu (1P),  u objektu br.1  na katastarskoj parceli  2791 upisani  u Listu  nepokretnosti br. 696 KO Reževići  I.  Zgrada je izgrađena 2008. god.

 

Komercijalna banka ad Budva

Stambeni  prostor  u Perazića Dolu-Reževići  površine 64 m²

Stambeni prostor u Perazića Dolu-Reževići površine 64 m²

Stambeni prostor u Perazića Dolu-Reževići površine 64 m² ( PD15) spratnosti P1 i garaža površine 14 m² u suterenu
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Stambeni  prostor  u Perazića Dolu-Reževići  površine 64 m² ( PD15) spratnosti P1   i  garaža površine 14 m² u  suterenu (1P),  u objektu br.1  na katastarskoj parceli  2791 upisani  u Listu  nepokretnosti br. 696 KO Reževići  I.  Zgrada je izgrađena 2008. god.

 

Komercijalna banka ad Budva

Više nepokretnosti upisane u Listu nepokretnosti broj  3098 KO TOLOŠI

Više nepokretnosti upisane u Listu nepokretnosti broj 3098 KO TOLOŠI

Nepokretnosti upisane u Listu nepokretnosti broj 3098 KO TOLOŠI, na katastarskoj parceli 3125/2
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Nepokretnosti upisane u Listu nepokretnosti broj  3098 KO TOLOŠI, na katastarskoj parceli 3125/2 opisane kao:
•    dvorište površine 195 m²,
•    nestambeni prostor porodične zgrade površine 150 m² br. zgrade 1, oznake 1P, PD 1/201,
•    stambeni prostor površine 67 m² br. zgrade 1, oznake P, PD 2/201,
•    stambeni prostor površine 67 m² br. zgrade 1, oznake P, PD 3/201,
•    stambeni prostor površine 72 m² br. zgrade 1, oznake P1,PD 4/201,
•    stambeni prostor površine 72 m²  br. zgrade 1, oznake P2, PD6,
•    stambeni prostor površine 72 m² br. zgrade 1 oznake P2, PD7.

 

Komercijalna banka ad Budva

Stan u Nikšiću u ul. Nikca od Rovina

Stan u Nikšiću u ul. Nikca od Rovina

Stan u Nikšiću u ul. Nikca od Rovina, površine 65 m² spratnosti PN,
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Stan u Nikšiću u ul. Nikca od Rovina, površine 65 m² spratnosti PN, PD 180, objekat br. 1 na  katastarskoj parceli 889,  upisan u Listu  nepokretnosti br. 2743 KO Nikšić.