Transfer novca

Komercijalna banka AD Podgorica obezbjeđuje brz i kvalitetan transfer novca, zahvaljujući najvećoj mreži ekspozitura i razvijenom korespodentskom mrežom u inostranstvu, bilo da je riječ o deviznim prilivima u korist računa građana/firmi ili deviznim plaćanjima koja građani/firme vrše prema inostranstvu. 
Da bi se omogućilo nesmetano obavljanje prenosa sredstava iz inostranstva u korist Vaših deviznih računa otvorenih kod Banke, molimo Vas da pošiljaocu sredstava skrenete pažnju na važnost IBAN-a, koji treba da bude naveden na nalozima, čime će se znatno ubrzati prenos sredstava i izbjeći dodatni troškovi. U protivnom, moguće je da ino banka zaračuna dodatne troškove, koji su ponekad čak i višestruko veći od iznosa troškova obrade naloga za prenos i padaju na teret klijenta – primaoca sredstava.
Banka vrši prijem i isplatu deviznih sredstava iz inostranstva u korist deviznih računa ili deviznih knjižica klijenata Banke. 

Doznake iz inostranstva mogu se primati iz svih zemalja sveta, a isplata se vrši u originalnoj valuti u kojoj su sredstva poslata, a na zahtev klijenta.

Instrukcije za prijem doznake iz inostranstva, u zavisnosti iz koje zemlje primate novac i u kojoj valuti, mogu se dobiti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

 

Detaljnije >>

Banke u zemljama Evropske unije naplaćuju naknadu od EUR 5,00 do EUR 20,00 za svaki platni nalog koji ne sadrži IBAN korisnika i SWIFT adresu njegove banke. Da biste izbjegli dodatne troškove ino-banaka, treba zahtijevati od ino partnera IBAN i SWIFT adresu, a ove podatke obavezno treba navesti u nalogu za plaćanje u inozemstvo (obrazac 1450/1451).

Šta je IBAN?

IBAN (IBAN – international bank account number) predstavlja niz od 22 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u Banci bilo gde u svetu, a primenjuje se u svim zemljama EU. 
Saglasno Odluci o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda, Komercijalna Banka primenjuje IBAN standard, koji podrazumeva prilagođavanje strukture postojećih deviznih računa u Bankama, prema precizno definisanoj strukturi IBAN-a.

Koja je svrha IBAN-a?

Osnovni cilj IBAN-a je da omogući automatizaciju procesa plaćanja u medjunarodnom platnom prometu, umanji mogućnost grešaka, smanji troškove i vrijeme prenosa sredstava

Kome je potreban IBAN?

IBAN je neophodan za sve klijente koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva ili usmeravaju sredstva u inostranstvo i sastavni je deo svih instrukcija za devizne prilive i usmeravanje deviznih sredstava u inostranstvo.

Kako saznati svoj IBAN?

Da biste saznali svoj IBAN, neophodno je da se o istom informišete kod odgovornog radnika u bilo kojoj ekspozituri Komercijalne banke AD Budva i tačan i potpun IBAN dostavite pošiljaocu sredstava u inostranstvu.

Neophodna dokumentacija za otvaranje deviznog racuna rezidentnog fizičkog lica :

  • Lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument na uvid.

Neophodna dokumentacija za otvaranje deviznog racuna ne rezidentnog fizičkog lica:

  • Pasoš
  • Prijava boravka

po otvaranju racuna, klijent dobija instrukcije za placanje koje ce sadrzati:

  • IBAN
  • Ime i prezime
  • Adresu
  • Naziv korespodentske banke preko koje ce prilivi stizati