Visa Business

Visa Business kartica je kartica namijenjena pravnim licima klijentima Banke, koja imaju žiro račun otvoren u Komercijalnoj banci. Klijent je dužan da virmanski prenosi sredstva koja želi da koristi ovom karticom na poseban račun za ovu namjenu – Visa Business račun.

Visa Business se može koristiti za kupovinu karata za putovanja, plaćanje hotelskog smještaja, plaćanja Rent-a-car, potrošnog materijala, rezervnih djelova, u zemlji i u inostranstvu, plaćanja preko on-line internet aplikacija, kao i za podizanje gotovine sa računa kada ste u inostranstvu.

Ova kartica je praktičan način plaćanja za sve korporativne klijente.