Visa Classic

Debitna kartica koju možete koristiti za plaćanja u zemlji i inostranstvu, na svim mjestima sa istaknutim Visa znakom, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka i za plaćanja preko on-line internet aplikacija.

Da biste postali korisnik Visa Classic, neophodno je da otvorite namjenski račun u Banci.

Visa Classic kartica u zemlji  i inostranstvu funkcioniše na principu on-line stanja na namjenskom računu.

 

kartice@kombank.co.me

+38219819