Visa Electron

Komercijalna banka svim vlasnicima tekućih i deviznih računa koji to žele, plasira Visa Electron karticu. 

Korisnici Visa Electron kartice jednostavnije raspolažu sredstvima sa svog tekućeg računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini. 


Vaša Visa Electron kartica je internacionalno važeća platna kartica.

Visa Electron karticu Komercijalne banke možete koristiti i za plaćanje roba i usluga na mjestima gdje je vidno istaknut znak Visa Electron.

Visa Electron kartica u zemlji  i inostranstvu funkcioniše na principu on-line stanja na tekućem ili deviznom računu.

 

kartice@kombank.co.me

+38219819