Visa Revolving kartica

Najsofisticiraniji oblik bankarske inteligencije

Visa kreditna kartica je internacionalna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu, za plaćanje roba i usluga, za plaćanje preko on-line internet aplikacija, kao i za podizanje gotovine, pri čemu korisnik kartice svoje obaveze izmiruje isključivo u eurima, bez obzira na mjesto nastanka transakcije.

Visa kreditna kartica je namijenjena klijentima Banke koji primaju zaradu na transakcioni račun u nacionalnom ili međunarodnom platnom prometu u Komercijalnoj banci ili su klijenti Banke po osnovu položenog depozita.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti od 3 godine.

Visa kreditna kartica podrazumeva odobren kredit na kartičnom računu imaoca Kartice i omogućava mjesečno izmirivanje dospjelog duga u procentu od minimum 5% od iznosa iskorišćenog limita (minimum payment).

Korisnik dospjelu obavezu može izmiriti gotovinski, trajnim nalogom sa računa u Banci ili  prenosom sa računa u drugoj banci.
Visa Revolving kartica Vam pruža mogućnost korišćenja sredstava u visini kreditnog limita tokom čitavog perioda važnosti kartice!
Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga, bilo da je izvršena putem trajnog naloga ili ličnom uplatom.

Kreditna fleksibilnost čini VISA Revolving platnu karticu atraktivnim i popularnim načinom plaćanja.

Pristupnica za izdavanje kartica