Vlasnička struktura

Naziv vlasnika HOV: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

PROCENAT VLASNIŠTVA - 100%