Web E-bank

WEB E-Bank je servis za elektronsko bankarstvo namijenjen finansijskom poslovanju preko Interneta. WEB E-Bank servis možete koristiti bilo gdje, 24h dnevno, 7 dana u nedjelji.

Prednosti poslovanja preko WEB E-Bank

  • Ne postoji vremenska i prostorna ograničenost
  • Jednostavna upotreba

Kakva oprema je potrebna za korišćenje servisa WEB E-Bank?

  • PC Računar
  • Konekcija na Internet
  • Web pretraživač (minimum Internet Explorer 5.5, Netscape Navigator 6.0 ili neki drugi sa istim osobinama )

Šta omogućava servis WEB E-Bank?

  • Prikaz stanja na tekućem računu
  • Pregled prometa po tekućem računu

Napomena: Uslov za korišćenje usluge je otvoren tekući račun u Komercijalnoj Banci AD Budva.

Kako postati WEB E-Bank korisnik?

Popunite Pristupnicu za korišćenje WEB E-Bank servisa za pravna lica u ekspozituri Banke.

Kako se koristi usluga WEB E-Bank?

Na e-mail adresu koju ste naveli u Pristupnici, poslaćemo vam Korisničko ime (Username), a zaštićeni koverat sa Lozinkom (Password) možete preuzeti na matičnom šalteru tri dana nakon prijema poruke sa Korisničkim imenom.

Da bi ste koristili WEB E-Bank servis, potrebno je da u vašem web pretraživaču unesete sljedeću adresu: https://webebank.ebb-bg.com/webbankCG/loginCer.jsp, a zatim izvršite prijavu korišćenjem Korisničkog imena i Lozinke. 
Rad sa WEB E-Bank je detaljno opisan u Uputstvu za korišćenje WEB E-Bank servisa za građane.