Zakonski propisi

Zakonski propisi koji regulišu prava stranaca na sticanje prava svojine na nepokretnostima u Crnoj Gori:

  1. Pravo ulaska, kretanja i boravka stranaca u Crnoj Gori je regulisano "Zakonom o strancima" ("Sl. list CG", br. 82/08 i 72/09) i
  2. Pravo svojine i drugih stvarnih prava definisano je "Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima" ("Sl. list CG", br. 19/09).

- Saglasno "Zakonu o strancima", pored ostalog, definisan je i boravak stranaca u Crnoj Gori (boravak do 90 dana, privremeni boravak i stalno nastanjenje), vrste putnih isprava za strance i isprave za dokazivanje identiteta.
 
- "Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima", članovima 412 - 417, predviđeno je i da se na strance primjenjuju njegove odredbe, kao i na rezidente, tj. dato je pravo strancu da može sticati pravo svojine nad pokretnim i nepokretnim  stvarima, kao i da može pravnim poslom prenositi to pravo svojine na domaće, kao i strano lice koje može sticati pravo svojine. 


Detaljnije >>
- Ovdje su definisana i ograničenja za strana lica u raspolaganju, tj. sticanju prava svojine (član 415, stav 1 i 2) na:

  1. prirodnom bogatstvu;
  2. dobru u opštoj upotrebi;
  3. poljoprivrednom zemljištu;
  4. šumi i šumskom zemljištu;
  5. spomeniku kulture od izuzetnog i posebnog značaja;
  6. nepokretnoj stvari u kopneno-pograničnom području u dubini od jednog kilometra i ostrvima;
  7. nepokretnoj stvari koja se nalazi na području koje je, radi zaštite interesa i bezbjednosti zemlje, zakonom proglašeno područjem na kome strano lice ne može imati pravo svojine (taj zakon će se donijeti po istom postupku kao sto je donešen i ovaj).

- Od ovog ograničenja je učinjen izuzetak na taj način što strano fizičko lice može steći pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu površine do 5.000 m², samo ako je predmet ugovora o otuđenju  (kupoprodaja, poklon, razmjena i dr.) stambena zgrada koja se nalazi na tom zemljištu.