Pašnjak  III  klase površine  375 m² u naselju Zelenika,  Podgorica

Pašnjak III klase površine 375 m² u naselju Zelenika, Podgorica

Pašnjak III klase površine 375 m² u naselju Zelenika, Podgorica , na katastarskoj parceli broj 6800/9
Detaljnije >>
Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


 Pašnjak  III  klase površine  375 m² u naselju Zelenika,  Podgorica ,  na katastarskoj parceli broj 6800/9, upisan u  List nepokretnosti broj 6547 KO PODGORICA III, svojina KOMERCIJALNE BANKE AD BUDVA u dijelu  1/1.

 

Komercijalna banka ad Budva

Zemljište  u Reževićima

Zemljište u Reževićima

Zemljište u Reževićima ukupne površine 547 m², na katastarskoj parceli 2489
Detaljnije >>

Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Zemljište  u Reževićima ukupne površine 547 m², na katastarskoj parceli 2489,  upisano u List nepokretnosti br.766 KO Reževići I I to:
•    voćnjak 3. Klase površine 189 m²,
•    livada  4. Klase površine 181 m² ,
•    pašnjak 3. Klase površine 177 m².

 

Komercijalna banka ad Budva

Livada površine 61 m², Tološi

Livada površine 61 m², Tološi

Livada II klase površine 61 m² i objekat br.1 pomoćna zgrada pov. 394 m²
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Livada II klase površine 61 m² i objekat br.1 pomoćna zgrada pov.  394 m²,  na katastarskoj parceli br.3125/3 upisane u LN br. 3212 KO Tološi.

 

komercijalna banka ad Budva

Zemljište ukupne površine 31.534 m², Pobrdje, Kotor

Zemljište ukupne površine 31.534 m², Pobrdje, Kotor

Zemljište ukupne površine 31.534 m², upisano u Listu nepokretnosti br.324 KO Pobrdje, Kotor
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Zemljište ukupne površine 31.534 m²,  upisano u Listu nepokretnosti  br.324 KO Pobrdje, Kotor:
•    Šume 4. klase površine 2.770 m², na kat.parc.br.1293
•    Šume  4.klase površine 7.999 m², na kat.parc.br.1326
•    Šume  4.klase površine 6.248 m², na kat.parc.br.1341
•    Pašnjak 4. klase površine 1.393  m², na kat.parc.br.1342
•    Šume 3. klase površine 1.055  m², na kat.parc.br. 1343
•    Šume 4. klase površine 1.024 m², na kat.parc.br.1678
•    Livada  4. klase površine 915 m², na kat.parc.br.1679
•    Šume 4. klase površine 2.168 m², na kat.parc.br.1688
•    Šume 4. klase površine 1.044 m², na kat.parc.br.1691
•    Livada  4. klase površine 679 m², na kat.parc.br.1780
•    Pašnjak  3. klase površine 449  m², na kat.parc.br.1781
•    Šume 4. klase površine 4.133 m², na kat.parc.br.1782
•    Pašnjak  3. klase površine 779  m², na kat.parc.br.1789
•    Pašnjak  4. klase površine 319  m², na kat.parc.br.1790
•    Pašnjak  4. klase površine 260  m², na kat.parc.br.1791
•    Pašnjak  3. klase površine 299  m², na kat.parc.br.179

 

Komercijalna banka ad Budva

Šuma površine 709 m², Budva

Šuma površine 709 m², Budva

Šuma površine 709 m² na kat.parceli br.1041 upisana u list nepokretnosti 3202 KO Budva.
Detaljnije >>

Komercijalna banka ad Budva

Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:

    
Šuma površine 709 m²  na kat.parceli br.1041 upisana u list nepokretnosti 3202 KO Budva.

 

 

Više nepokretnosti Vrela, Danilovgrad

Više nepokretnosti Vrela, Danilovgrad

Nepokretnosti upisane u Listu nepokretnosti br. 269 KO Vrela, Danilovgrad
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Nepokretnosti upisane u Listu nepokretnosti br. 269 KO Vrela, Danilovgrad:
 katastarska parcela broj 3814  po kulturi šuma 6 klase površine 4986m2;  katastarska parcela broj 3817 po kulturi vinograd 3 klase površine 473 m²;  katastarska parcela broj 3818/1  po kulturi njiva 3 klase površine 5622 m²; pomoćna zgrada površine 106 m², spratnosti P1, broj zgrade 1; nestambeni prostor površine 95 m², oznake P, PD 1, nestambeni prostor površine 95 m², oznake P1, PD 2; katastarska parcela broj 3818/2 po kulturi njiva 3 klase površine 2018 m².

 

Komercijalna banka ad Budva

Nepokretnosti su  upisane u List npokretnosti br.946 KO Cetinje

Nepokretnosti su upisane u List npokretnosti br.946 KO Cetinje

Dvorište površine 137 m² i garaža površine 35 m² na katastarskoj parceli 4206/2, Njiva 2.klase površine 237 m² na katstarskoj parceli 4207/1.
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:
Dvorište površine 137 m² i  garaža površine 35 m²   na katastarskoj parceli 4206/2,
Njiva 2.klase površine 237 m² na katstarskoj  parceli 4207/1.
Nepokretnosti su  upisane u List npokretnosti br.946 KO Cetinje

 

Komercijalna banka ad Budva

Šuma i livada u KO Vranovići,Kotor

Šuma i livada u KO Vranovići,Kotor

Šuma 3. klase površine 1695 m² na katastarskoj parceli 561 i livada 3.klase površine 1.436 m² na katastarskoj parceli br.562.
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:
Nepokretnosti upisane u List nepokretnosti br.288  KO Vranovići,Kotor :                                                      

šuma 3. klase površine 1695 m² na katastarskoj parceli 561 i  livada 3.klase površine 1.436 m² na katastarskoj parceli br.562.

 

Komercijalna banka ad Budva

Zemljište KO Lješevići, Kotor

Zemljište KO Lješevići, Kotor

Zemljište upisano u List nepokretnosti 233 KO Lješevići, Kotor: - Kat.parc. 152, po kulturi vododerina, jaruga površine 320 m² - Kat.parc. 153, po kulturi njiva 1 klase površine 3042 m².
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Zemljište  upisano u List nepokretnosti 233 KO Lješevići, Kotor: 
•    Kat.parc. 152, po kulturi vododerina, jaruga površine 320 m²
•    Kat.parc. 153, po kulturi njiva 1 klase površine 3042 m².

 

Komercijalna banka ad Budva

Više nepokretnosti, Rijeka Crnojevića

Više nepokretnosti, Rijeka Crnojevića

Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.157 KO Rijeka Crnojevića na kat.parc. br.227 po kulturi njiva 6.klase površine 361m2, na kat.parc.br.302 po kulturi livada 5.klase površine 1867 m2
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:


Opis:

Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.157 KO Rijeka Crnojevića na kat.parc. br.227 po kulturi njiva 6.klase površine 361m2, na kat.parc.br.302 po kulturi livada 5.klase površine 1867 m2, na kat.parc.304 po kulturi krš kamenjar površine 3483m2, na kat.parc.334 po kulturi pašnjak 7.klase površine 6620m2 I krš kamenjar površine 6620m2, na kat.parc.br.335 po kulturi nekategorisani putevi površine 1910m2 I poslovne zgrade u privredi površine 572m2 u osnovi br.zgrade 1, na kat.parc.336 po kulturi pašnjak 7.klase površine 948m2 I poslovne zgrade u privredi površine 16m2 u osnovi br.zgrade,  na kat.parc. 337 po kulturi krš kamenjar površine 2644m2 I poslovne zgrade u privredi površine 34m2 u osnovi broj zgrade 1 na kat.parc.338 po kulturi pašnjak 6.klase površine 208m2, I poslovne zgrade u privredi površine 57m2 u osnovi broj zgade 1, na kat.parc.347 po kulturi tristik – moèvara II klase, površine 5845m2, na kat.parc.348 po kulturi dvorište površine 986m2 I poslovne zgrade u privredi površine 216m2 u osnovi broj zgrade 1.

Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.156 KO Rijeka Crnojevića na kat.parc.br.6 po kulturi šume 5.klase površine 3178m2, na kat.parc.br.7 po kulturi pašnjak 5.klase površine 1289m2, na kat.parc.br.290/2 po kulturi zemljište uz privrednu zgradu površine 500m2, poslovne zgrade u privredi površine P50m2, PD950, poslovni prostor u privredi površine P 45m2, PD1, broj zgrade 1 na kat.parc. broj 291 po kulturi zemljište uz privrednu zdragu površine 2497m2 zgrade u industriji I rudarstvu površine P 228m2, PD 955, poslovni prostor u privredi površine P 188m2 PD1 broj zgrade 3, zgrade u industriji I rudarstvu površine P 243m2, PD 949 poslovni prostor u privredi P 200m2, PD1 broj zgrade 4, zgrade u industriji I rudarstvu površine P 325m2, PD 949, poslovni prostor u privredi površine P 275 m2, PD1 broj zgrade 5 na kat.parc. br.292 po kulturi zemljište uz privrednu zgradu površine 927m2 poslovne zgrade u privredi P 258m2, PD, poslovni prostor u privredi površine P 229 m2, PD1 broj zgrade 1 na kat.parc.293/2 po kulturi zemljište uz privrednu zgradu površine 239m2, na kat.parc.294 po kulturi zemljište uz privrednu zgradu površine 1457m2, poslovne zgrade u privredi površine P 80m2, PD 980 poslovni prostor u privredi površine P 70m2, PD1 broj zgrade 1, pomoæna zgrada površine P 8m2, PD, nestambeni prostor površine P6m2, PD1 broj zgrade 2, na kat.parc.br.295 po kulturi zemljište uz privrednu zgradu površine 890m2, zgrade u industriji I rudarstvu površine P182m2, PD949, poslovni prostor u privredi površine P140m2, PD1 broj zgrade 1 na kat.parc.br.297/1 po kulturi nekategorisani putevi površine 384m2 na kat.parc.br.297/2 po kulturi nekategorisani putevi površine 367m2.

 

Komercijalna banka ad Budva

Zemljište KO Koćani

Zemljište KO Koćani

Upisane u List nepokretnosti 742 KO Koćani - katastarska parcela br. 1213/4 , po kulturi livada 4. klase površine 693 m²
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Upisane u List nepokretnosti 742 KO Koćani - katastarska parcela  br. 1213/4 , po kulturi livada 4. klase površine 693 m², i  nepokretnosti upisane u List nepokretnosti 743 KO Koćani –katastarska parcela  1213/5,  po kulturi nekategorisani putevi  površine 284 m² u susvojini u dijelu ½.

 

Komercijalna banka ad Budva

Šuma 3. klase KO Radovanići

Šuma 3. klase KO Radovanići

Na katastarskoj parceli br.1878/9 šuma 3. klase površine 300 m², upisana u LN br.447 KO Radovanići.
Detaljnije >>
Komercijalna banka ad Budva

Oglašava

P R O D A J U
nepokretne imovine u vlasništvu Banke:Na katastarskoj parceli br.1878/9 šuma 3. klase površine 300 m², upisana u LN br.447 KO Radovanići.